Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Strategische Nieuwsbrief verstuurd06-07-2018

Begin juli is de strategische nieuwsbrief van Kunst van Lezen verstuurd. Met deze nieuwsbrief informeren we bibliotheekmanagement op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. In de nieuwsbrief van juli staan onder andere de volgende onderwerpen:

  1. Vervolgsubsidie Tel mee met Taal vanaf 1 augustus. Er kan voor voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in gezinnen en in bedrijven in totaal een kleine 5 miljoen euro aangevraagd worden.
  2. Het Algemeen Overleg laaggeletterdheid tussen minister en de Kamerleden die in de commissie OCW zitten, is in juni in de Tweede Kamer gevoerd.
  3. Certificering educatieve dienstverlening bibliotheken is vanaf deze zomer onderdeel van de Bibliotheekcertificering.
  4. Advies Raad voor Cultuur: zet in op leesbevordering en geletterdheid.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Schrijf dan in.
En hier treft u een archief aan van de tot nu toe verzonden nieuwsbrieven.

 

Strategische nieuwsbrief juli 2018

Terug naar het overzicht