Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Achtergrondinformatie Kunst van Lezen - Tel mee met Taal01-01-2016

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het reguliere onderwijs.

Terug naar het overzicht