Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Factsheet voor gemeenteambtenaren07-04-2015

Stichting Lezen heeft in het kader van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen een factsheet voor gemeenteambtenaren ontwikkeld met als titel Meer lezen, beter in taal - feiten en cijfers. Het benadrukt het belang van een talige omgeving, voorlezen en vrij lezen ten behoeve van de taalontwikkeling van kinderen. Het laat verder zien wat de meerwaarde van het bibliotheekwerk kan zijn in de kinderopvang en op school. Ten slotte pleit het voor een strategische samenwerking tussen de kinderopvang, school, Bibliotheek en gemeente.

Dit factsheet is ontwikkeld met het oog op regionale VNG-bijeenkomsten rond de Wsob (medio april) en het VNG Jaarcongres begin juni. De factsheet sluit aan bij het initiatief van VOB en KB in het kader van de decentralisatie-operatie: De Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving.

Meer lezen, beter in taal - feiten en cijfers

Terug naar het overzicht