Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Kunst van Lezen

Onderzoek BoekStart maakt baby's slimmer

Onderzoek BoekStart maakt baby's slimmer
Vanaf 2010 heeft Heleen van den Berg van de Universiteit Leiden - onder leiding van hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus - de effecten van BoekStart onderzocht. De vraag die onderzocht werd is of het ‘loont’ om baby’s voor te lezen. De belangrijkste opbrengsten van het onderzoek zijn:

  • Onder invloed van BoekStart gaan meer ouders al vroeg voorlezen.
  • Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.
  • De effecten zijn sterker op langere termijn (‘sneeuwbaleffect’).
  • Vooral temperamentvolle baby’s profiteren ervan als hun ouders meedoen met BoekStart.
  • BoekStartouders bezoeken vaker de Bibliotheek en zijn bekender met babyboekjes.
Onderzoek naar de Bibliotheek op school - basisonderwijs

Onderzoek naar de Bibliotheek op school - basisonderwijs
Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden onderzoeken al enige jaren of de Bibliotheek op school een positief effect heeft op leesplezier en leesvaardigheid. Zij schreven een artikel voor JSW - vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding. In dit artikel doen ze verslag van hun bevindingen. Die zijn over het algemeen positief, zeker voor meisjes. Door de inzet van de Bibliotheek op school gaan leerlingen (zowel jongens als meisjes) op school meer lezen waardoor de leesvaardigheid sterk vooruit gaat. De aanpak slaagt er ook in om meisjes meer te motiveren voor lezen en ze thuis meer te laten lezen, voor jongens geldt dat (nog) niet.