Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

Organisatie

Logo Kunst van Lezen

Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) co÷rdineren Kunst van Lezen als onderdeel van Tel mee met Taal. Om budgetten niet te versnipperen en de co÷rdinatie niet nodeloos ingewikkeld te maken is door beide organisaties gekozen voor een gezamenlijke programmabegeleiding, door een speciaal vrijgemaakte programmaco÷rdinator die voor beide organisaties werkt. Programmaco÷rdinatoráAdriaan Langendonk is in 2008 aangesteld. Hij is voltijds werkzaam in Amsterdam (Stichting Lezen) en Den Haag (KB).

Programmaorganisatie

De programmaco÷rdinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken en legt daarover verantwoording af aan de directie van Stichting Lezen en KB. De programmaco÷rdinator laat de drie concrete programmalijnen begeleiden door drie experts op de diverse programmaonderdelen die vanuit Stichting Lezen werken. Daarnaast is de programma-administratie binnen Stichting Lezen belegd. Verder zijn voor bepaalde onderdelen als de co÷rdinatie van opleidingen, monitorinstrumenten en nieuwe programmaonderdelen freelancers actief. Alle experts zijn nauw betrokken bij de organisatie, planning en voortgang van de ondernomen activiteiten binnen de betreffende programmalijn. De uitvoering vindt plaats vanuit de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN). Deze overkoepelende partij heeft vanaf 2013 kernteams ingericht voor de Bibliotheek op school en BoekStart. Deze kernteams zorgen dat landelijk ontwikkelde producten en diensten via co÷rdinatoren van de POIĺs bij basisbibliotheken onder de aandacht worden gebracht zodat ze binnen kinderopvanginstellingen en scholen gebruikt worden.

Bekijk Organogram Kunst van Lezen