Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

Organisatie

Logo Kunst van Lezen

Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) sturen en co÷rdineren. Om budgetten niet te versnipperen en de co÷rdinatie niet nodeloos ingewikkeld te maken is door beide organisaties gekozen voor een gezamenlijke programmabegeleiding, door een speciaal vrijgemaakte programmaco÷rdinator die voor beide organisaties werkt. Programmaco÷rdinator Adriaan Langendonk is in 2008 aangesteld voor 24 uur per week, in augustus 2012 is dit met 4 uur uitgebreid. Hij is zowel werkzaam in Amsterdam (Stichting Lezen) als in Den Haag (KB).

Begin 2012 heeft OCW besloten een subsidieaanvraag voor 4 jaar af te geven op basis van het goedgekeurde actieplan 2012-2015. De beschikbare financiŰn voor de programmalijnen worden beheerd door Stichting Lezen die voor een degelijke budgetbewaking en een jaarlijkse uitgebreide financiŰle rapportage per programmalijn zorgt. Uitgangspunt is dat Stichting Lezen en KB ongeveer evenveel menskracht leveren ter ondersteuning van de programmaco÷rdinator.

Projectorganisatie

De programmaco÷rdinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken en legt daarover verantwoording af aan de directie van Stichting Lezen en KB. Er is een programmaraad die uit een vertegenwoordiger van OCW en de directeuren van Stichting Lezen en KB bestaat.

De programmaco÷rdinator laat de drie concrete programmalijnen steeds begeleiden door experts op de diverse programmaonderdelen. Dit zijn zowel mensen die bij beide organistaties werken als freelancers. De experts zijn nauw betrokken bij de organisatie, planning en voortgang van de ondernomen activiteiten binnen de betreffende programmalijn.

Ondersteunend onderzoek wordt uitbesteed aan organisaties als Sardes en Oberon.