Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

cultuurhistorische canon, als onderdeel van de pijler collectie

Bekijk de film over de cultuurhistorische canon.
download de folder De geschiedeniscanon van Nederland voor scholen. Deze folder geeft een samenvatting van de eerder verschenen brochure geschiedenis in een boekenkast.

Entoen.nu

Vanaf september 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. De centrale site van de canon is www.entoen.nu, de gelijknamige organisatie is verantwoordelijk voor implementatie van de vijftig vensters in het onderwijs.

Jeugdtitels
Kunst van Lezen heeft in 2010 de vijftig canonvensters vanuit een literair perspectief toegankelijk gemaakt voor het onderwijs, door jeugdboeken te koppelen aan de vensters. Vanaf 2012 is het onderdeel canon ondergebracht bij de pijler ‘collectie’ binnen de Bibliotheek op school. Op deze manier worden de waardevolle opgebouwde titellijsten per venster (via entoen.nu) directer ingezet binnen de basisscholen die met de Bibliotheek op school (gaan) werken. Voor het voortgezet onderwijs worden titels geopend in literatuurplein.nl.

Titels voor 15+
Sinds 2011 zijn er titels beschikbaar voor een oudere doelgroep. De circa 1.000 titels worden via de site www.entoen.nu geopend op www.literatuurplein.nl. Aan deze site is een zogenaamde special toegevoegd waarin nog meer materialen per venster zijn opgenomen.

Voorleeswedstrijden
Op basis van de titellijst is De Nationale Voorleeswedstrijd uitgebreid met een voorleeswedstrijd voor aankomende meesters en juffen onder de titel: Pabo Voorleeswedstrijd.

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers, waarin zij elkaar fragmenten uit jeugdboeken voorlezen. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die afsluit met een landelijke finale. Ook bij deze wedstrijd kunnen de scholieren een boek uit de canontitellijst kiezen.

Deze voorleeswedstrijden zijn mede mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen.

Toolkit
In 2012 heeft Kunst van Lezen een toolkit ontwikkeld. Download hier de toolkit 2012.

Voor meer informatie: Liselotte Dessauvagie.

Klik hier voor het archief van de nieuwsberichten.