Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

BoekStart


Diverse documenten over BoekStart, zoals bijvoorbeeld het projectplan, het basisdocument en verschillende onderzoeken vindt u hier.

 

Bekijk de speciale BoekStart-site voor professionals.
Bekijk de speciale BoekStart-site voor ouders.
Abonneer u op de nieuwsbrief van BoekStart of ga naar het archief.

BStlogoposkort.jpg

 

Voorlezen aan baby's, kan dat?
Begrijpen ze dan al verhaaltjes?
Het antwoord is: ja, baby's kunnen veel meer dan je denkt.
Ze vinden het leuk en voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind. Het is ook leerzaam: uit Brits onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, het later beter doen op school.

Zie ook de brochures BoekStart, een strategisch verhaal en Meer voorlezen, beter in taal.

BoekStart voor baby’s
Kunst van Lezen is in 2008 begonnen met BoekStart voor baby's. De nadruk ligt op de actieve rol van de Bibliotheek, de gemeente en het consultatiebureau. Wat houdt BoekStart in: alle ouders van baby's krijgen een brief van de gemeente/het consultatiebureau met een waardebon voor het BoekStartkoffertje met twee boekjes en informatie over het voorlezen aan baby's. De waardebon wordt ingeleverd in de Bibliotheek waarna de baby een gratis lidmaatschap krijgt en de ouders worden rondgeleid. De Bibliotheken hebben een BoekStarthoek met speciale babyboekjes en zij organiseren regelmatig activiteiten voor ouders en kinderen. Op het consultatiebureau is ook concrete aandacht voor BoekStart, er zijn boekjes, posters en banieren aanwezig en een voorbeeldkoffer. Tijdens het zevenmaanden-bezoek worden ouders gewezen op BoekStart. Begin 2015 is BoekStart voor baby's beschikbaar in bijna alle Bibliotheekvestigingen.

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Naast baby’s richt BoekStart zich nu op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Na een pilot in 2011 werd BoekStart in de kinderopvang in april 2012 officieel landelijk gelanceerd. In 2014 zijn er 80 basisbibliotheken die meer dan 600 kinderopvanglocaties begeleiden.

Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:

-
in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang
-
in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
- de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
- ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek
- voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (via www.leesplan.nl) in het beleid
- er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.

 

Resultaat BoekStart
BoekStart heeft een goed resultaat als blijkt dat:

-
BoekStart zichtbaar positief wordt ontvangen door ouders van baby’s
-
BoekStartouders blijvend actief gebruikmaken van de Bibliotheek in bezoekfrequentie en het lenen van materialen voor hun baby’s
- BoekStart actief wordt ondersteund door de Bibliotheken, maar ook door kinderopvang, consultatiebureaus en gemeenten.


Lees het Rapport Evaluatie BoekStart 2013 (feb 2014). Bekijk BoekStart maakt baby's slimmer, de uitkomsten van het onderzoek van Heleen van den Berg, Universiteit Leiden. Deze uitgave is voor € 12,50 te bestellen via Eburon.

Voor meer informatie over BoekStart: Marijke Bos.