Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

BoekStart


Diverse documenten over BoekStart, zoals bijvoorbeeld het projectplan, het basisdocument en verschillende onderzoeken vindt u hier.

 

Bekijk de speciale BoekStart-site voor professionals.
Bekijk de speciale BoekStart-site voor ouders.
DOWNLOAD DE BOEKSTARTAPP.
Abonneer u op de nieuwsbrief van BoekStart of ga naar het archief.

BStlogoposkort.jpg

 

Voorlezen aan baby's, kan dat?
Begrijpen ze dan al verhaaltjes?
Het antwoord is: ja, baby's kunnen veel meer dan je denkt.
Ze vinden het leuk en voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind. Het is ook leerzaam: uit Nederlands onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, met 15 en 22 maanden een hoger taalniveau hebben.

Zie ook de brochures BoekStart, een strategisch verhaal en Meer voorlezen, beter in taal.

BoekStart voor baby’s
Kunst van Lezen is in 2008 begonnen met BoekStart voor baby's. De nadruk ligt op de actieve rol van de Bibliotheek, de gemeente en het consultatiebureau. Wat houdt BoekStart in: vrijwel alle ouders van baby's krijgen een brief van de gemeente/het consultatiebureau met een waardebon voor het BoekStartkoffertje met twee boekjes en informatie over het voorlezen aan baby's. De waardebon wordt ingeleverd in de Bibliotheek waarna de baby een gratis lidmaatschap krijgt en de ouders worden rondgeleid door de BoekStarthoek. De Bibliotheken hebben een BoekStarthoek met speciale babyboekjes en zij organiseren regelmatig activiteiten voor ouders en kinderen. Op veel consultatiebureaus is ook aandacht voor BoekStart, er zijn boekjes, posters en banieren aanwezig om BoekStart onder de aandacht te brengen. Sinds 2017 zijn er op steeds meer consultatiebureaus BoekStartcoaches aanwezig om ouders te informeren over het belang van boekjes lezen aan jonge kinderen en regelmatig bibliotheekbezoek. Begin 2019 is BoekStart voor baby's beschikbaar in vrijwel alle Bibliotheekvestigingen. Sinds 2017 is er ook een BoekStartapp beschikbaar om nog sneller op de hoogte te blijven van BoekStart en boekentips.

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Naast baby’s richt BoekStart zich nu op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Na een pilot in 2011 werd BoekStart in de kinderopvang in april 2012 officieel landelijk gelanceerd. In totaal doen eind 2019 116 van de 145 basisbibliotheken (80%) mee aan BoekStart in de kinderopvang. Het aantal deelnemende kinderopvanglocaties is in 2019 met 277 gegroeid van 2.152 naar 2.429. Dit is 27% van de in totaal 8.926 locaties voor kinderopvang en 30% van de 8.060 locaties in werkgebieden van openbare bibliotheken.

Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:

-
in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang
-
in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
- de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
- ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek
- voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (via www.leesplan.nl) in het beleid
- er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.

 

BoekStartcoach
Bibliotheek Rivierenland heeft de BoekStartcoach ontwikkeld. Vanaf 2016 is dit project onderdeel geworden van het BoekStartprogramma. De BoekStartcoach is een dagdeel per week aanwezig op het consultatiebureau om ouders te informeren over het belang van voorlezen en bibliotheekbezoek. Met name worden ouders bereikt die niet gewend zijn voor te lezen. Eind 2019 zijn ruim 100 BoekStartcoaches vanuit 60 basisbibliotheken ingezet op 135 consultatiebureaus.

Resultaat BoekStart
BoekStart heeft een goed resultaat als blijkt dat:

-
BoekStart zichtbaar positief wordt ontvangen door ouders van baby’s
-
BoekStartouders blijvend actief gebruikmaken van de Bibliotheek in bezoekfrequentie en het lenen van materialen voor hun baby’s
- BoekStart actief wordt ondersteund door de Bibliotheken, maar ook door kinderopvang, consultatiebureaus en gemeenten.


Bekijk BoekStart maakt baby's slimmer, de uitkomsten van het onderzoek van Heleen van den Berg, Universiteit Leiden.

Voor meer informatie over BoekStart: Marijke Bos en Julienne van den Heuvel.