Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Nu al hoge respons op de Monitor de Bibliotheek op school16-12-2013

De Monitor de Bibliotheek op school is door Kunst van Lezen ontwikkeld om te komen tot duidelijke inzichten met betrekking tot leesmotivatie en leesgedrag bij leerlingen. Deze monitor bestaat uit vragenlijsten voor leerkrachten, leesconsulenten vanuit de bibliotheek en leerlingen. In 2012 hebben 30.000 leerlingen de digitale enquête ingevuld. Klik hier voor de resultaten van de meting 2012-2013 die in september zijn verschenen onder de titel Lezen meten - een basis voor beleid.

De Bibliotheek op school heeft afgelopen jaar de monitor laten doorontwikkelen. Eind oktober 2013 is de monitor voor de derde keer opengesteld. Medio december is de enquête al door meer dan 20.000 leerlingen van groep 4 tot en met 8 ingevuld. Dit levert belangrijke informatie over leesmotivatie en leesgedrag op voor onderwijs, (lokale) overheid en de Bibliotheek.
De monitor staat open tot en met 31 januari 2014. U kunt uw Bibliotheek nog aanmelden.
Klik hier voor de folder 'Meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school'.

Contactpersoon Monitorteam de Bibliotheek op school:
Nicolien de Pater (depater@kunstvanlezen.nl)

Terug naar het overzicht