Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Jaarpeiling BoekStart en de Bibliotheek op school 201302-12-2013

De jaarpeiling is een jaarlijkse meting om de samenwerking tussen Bibliotheken en hun samenwerkingspartners (consultatiebureaus, kinderopvang en primair onderwijs) in kaart te brengen. De BoekStart- en PSO-co÷rdinatoren hebben een link ontvangen naar de vragenlijst om door te sturen naar hun basisbibliotheken. Zowel voor BoekStart als de Bibliotheek op school wordt op basis van de respons een landelijk rapport samengesteld. Daarnaast wordt voor de Bibliotheek op school een individueel rapport geleverd waarin de resultaten van de bibliotheek worden vergeleken met de provinciale en landelijke gemiddelden. Behalve voor de sector leveren deze rapporten cruciale informatie op voor uw eigen strategisch beleid op het terrein van educatie.

BoekStart en de Bibliotheek op school worden uitgevoerd binnen het programma Kunst van Lezen (samenwerkingsverband Stichting Lezen en SIOB), het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW. Voor het ministerie maar ook voor Stichting Lezen, SIOB en VOB is informatie over de ontwikkeling van beide programmaonderdelen cruciaal. Op basis van resultaten op het terrein van bijvoorbeeld bereik wordt het beleid vanuit de landelijke overheid op langere termijn vastgesteld. Daarom is het van belang dat een ieder er zorg voor draagt de betreffende gegevens tijdig in te voeren (voor 10 januari 2014).

Terug naar het overzicht