Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Conferentie op wielen langs Friese basisscholen12-12-2013

Beleidsmakers van gemeenten, Bibliotheken en basisscholen: met z’n zestigen namen ze plaats in de bus. Waar de reis naartoe ging? De basisschool. Woensdag 27 november jl. nam het gezelschap tijdens de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal. Lezen in beweging’ een kijkje op twee Friese scholen die intensief samenwerken met de Bibliotheek en gemeente.

‘Een kind dat van jongs af aan veel leest, heeft daar zijn hele leven profijt van.’ Daarmee opent Adriaan Langendonk, programmacoördinator van Kunst van Lezen de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal. Lezen in beweging’, georganiseerd door het Fries Bibliotheken Netwerk. Een conferentie bedoeld om te laten zien wat een goede samenwerking tussen gemeenten, basisscholen en Bibliotheken teweeg brengt. Daarom geen grote zalen met talloze sprekers en lange presentaties, maar een conferentie ‘op wielen’. Met een grote touringcar verplaatsen de zestig aanwezigen zich van de bibliotheek van Gorredijk naar de Van Maasdijkschool in Heerenveen en obs De Jasker in Nij Beets.

In Friesland werken basisscholen al heel lang samen met de Bibliotheek. De Van Maasdijkschool en obs De Jasker zijn twee voorbeelden die over zijn gegaan op het programma de Bibliotheek op school. Dat betekent onder andere dat ze een boekencollectie op school hebben die de Bibliotheek ieder halfjaar volledig vernieuwt. Bovendien krijgen de scholen wekelijks bezoek van een leesconsulent van de Bibliotheek. Die maakt kinderen enthousiast voor het lezen van boeken en leert docenten hoe zij datzelfde kunnen doen.

Bibliotheek op school is een landelijk programma ontwikkeld door Kunst van Lezen, een samenwerkingsverband tussen het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen. Het is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. Met dit programma kunnen scholen, Bibliotheken en gemeenten op structurele wijze lezen en mediawijsheid in het basisonderwijs stimuleren.
Het doel: kinderen meer boeken laten lezen. Waarom? ‘Kinderen die veel lezen, leren nieuwe woorden bij, waardoor spellen en begrijpend lezen makkelijker wordt,’ legt Langendonk uit. ‘Ook hun schrijfstijl en de kennis van grammatica verbetert. Dat is kennis waar ze bij het schrijven van een sollicitatiebrief of het begrijpen van een brochure over belastingen de vruchten van plukken.’

De Jasker maakt al enkele jaren gebruik van de Bibliotheek op school, de Van Maasdijkschool pas sinds drie weken. ‘Kinderen die voorheen nooit lazen, pakken nu regelmatig een boek uit de kast,’ vertelt directeur Koopmans trots. De Jasker uit Nij Beets is een drietalige school. Naast Nederlands nemen Fries en Engels er een belangrijke plaats in. Ook dan is het belangrijk om kinderen te stimuleren om veel te lezen, weet directrice Nynke Nicolai. ‘Door te lezen, verbeteren ze hun moedertaal en gaat het leren van een vreemde taal makkelijker. De Nederlandse boeken uit de Bibliotheek op school dragen dus bij aan ons meertalig onderwijs.’

Klik hier voor het bericht 'Leesplezier werkt voor kinderen' in de Leeuwarder Courant d.d. 29 november 2013.

Zestig medewerkers van gemeenten, Bibliotheken en basisscholen namen woensdag een kijkje op twee basisscholen met een Bibliotheek op school.
Zestig medewerkers van gemeenten, Bibliotheken en basisscholen namen woensdag een kijkje op twee basisscholen met een Bibliotheek op school.

Foto: Sietse de Boer

Terug naar het overzicht