Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Betekenis BoekStart bleek op Kinderopvang Live25-11-2013

Op 23 november jl. vond voor het eerst het congres Kinderopvang Live plaats in de Reehorst in Ede. Met als motto ‘Volle kracht vooruit!’ hadden zich ruim 500 pedagogisch medewerkers en managers uit de kinderopvang verzameld. Ook waren er veel gastouders aanwezig. Het programma met plenaire bijeenkomsten, tal van workshops en spreekuren ontvouwde zich langs drie sporen: een voor managers, een voor pedagogisch medewerkers en een voor stagiaires.

BoekStart was aanwezig met een stand, waarvoor veel belangstelling bestond. Managers en pedagogisch medewerkers die bekend waren met BoekStart kwamen met enthousiaste verhalen. Anderen die BoekStart nog niet kenden of er al wel eens van hadden gehoord lieten zich graag informeren. Op speciale spreekuren kon de informatie verdiept worden. Ook kwam men daar naartoe met specifieke zaken, zoals invulling geven aan ouderbetrokkenheid. Verder werd er tijdens de spreekuren ingegaan op professionalisering van de kinderopvang door BoekStart aan de hand van de manier waarop BoekStart invulling geeft aan de doelstellingen van de wet OKE en het pedagogisch kader. En ook hoe de kinderopvang zich met BoekStart kan profileren en door middel van BoekStart kan delen in extra middelen van de gemeente.

Hoewel het nog tot begin december wachten is op de visie van minister Asscher op de toekomst van de kinderopvang, lichtte Martin Flier (Directeur Kinderopvang, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij de opening van het congres alvast een tipje van de sluier op. In zijn schets van het klimaat van de kinderopvang volgens Asscher ligt de focus op vijf thema’s: financiële toegankelijkheid, veiligheid, kwaliteitsverbetering, procestoezicht en integratie kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor BoekStart liggen hier aanknopingspunten. Met het oog op kwaliteitsverbetering staat ontwikkelingsstimulering breed op de agenda. Los van het budget voor BKK wordt er door de minister gekeken naar extra financiering voor scholing. Wellicht biedt dit ruimte voor BoekStarttrainingen. BoekStart kan met deskundigheidbevordering ook inhaken op de integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Deze harmonisatie werd als casus behandeld in de workshop ‘Blijven professionaliseren in voor- en vroegschoolse educatie!’, gegeven door Sardes. Verschillende kinderopvangorganisaties werken al met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door de harmonisatie zal VVE steeds meer een onderdeel van de kinderopvang worden, als de kinderopvang ook de peuterspeelzaalfunctie op zich neemt. Een belangrijke vraag is hoe je het professionaliteitsniveau van de medewerkers voor VVE op niveau houdt. De kinderopvang vindt het lastig om te voldoen aan de pedagogische eisen die samenhangen met VVE. Een kinderopvang met BoekStart voldoet echter ‘ongemerkt’ aan de invulling van het pedagogisch kader. Bij voorlezen worden immers verschillende vaardigheden gestimuleerd, zoals de emotionele, sociale en literaire ontwikkeling. Tijdens de workshop bleek dit een eyeopener voor aanwezigen uit de kinderopvang. Voor BoekStart is deze bewustwording iets om op in te zetten!

BoekStart op Kinderopvang Live, 2013

BoekStart op Kinderopvang Live, 2013

BoekStart op Kinderopvang Live, 2013

Terug naar het overzicht