Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen op KNVI Jaarcongres18-11-2013

Op 14 november jl. werd het KNVI Jaarcongres gehouden in Nieuwegein, met als thema: Hoera, een InformatieProfessional! Ca. duizend deelnemers gaven hieraan gehoor. Kunst van Lezen was aanwezig met een stand met informatie over BoekStart en de Bibliotheek op school.

Uit de honderdjarige Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector is een jonge dynamische telg geboren: de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Tijdens het congres werd dit heuglijke feit gevierd.

Gedurende de dag bestond de mogelijkheid verschillende 'tracks' te volgen. Bijvoorbeeld die van SIOB over de openbare bibliotheek 2025 waarbij de deelnemers werden uitgenodigd mee te denken over perspectieven op de toekomst, na signalering van bepaalde trends. SIOB organiseerde ook de bijeenkomst 'Van informatieprofessional naar innovatieprofessional'. De VOB leverde een bijdrage met de sessie 'Lang leve de ondernemende instelling!'.

BNL gaf tijdens de sessie 'De bibliotheek van de toekomst' een inspirerende indruk van digitale trends en ontwikkelingen en de rol van de bibliotheek daarbij. De bijeenkomst werd gedragen door Wim Brands, dichter, journalist en presentator van boekenprogramma's. In een discussie met de zaal werd stilgestaan bij de rol die de bibliothecaris als informatiespecialist kan en moet vervullen. Naar voren kwam onder meer dat leerkrachten zelf te weinig lezen. Hoe kunnen zij zonder bagage enthousiasme overbrengen op hun leerlingen? Kunst van Lezen is hierop het antwoord – zoals terecht werd opgemerkt – als leesbevorderingsprogramma dat de bibliotheek in kinderopvang en school brengt.

In de plenaire afsluiting met inspirerende sprekers als europarlementariėr Marietje Schaake, Hans van Hartevelt (informatieprofessional van het Tropeninstituut) en Jeroen van den Hoven (hoogleraar moraalfilosofie aan de Technische Universiteit Delft) werd geconcludeerd dat:
- het gevaar bestaat dat afscherming en bewaking van informatie wetenschappelijk onderzoek afremt;
- je als informatiespecialist moet zorgen niet afhankelijk te zijn van de overheid;
- je moet communiceren, waarover doet er niet toe.

De geslaagde dag werd poėtisch afgesloten door Dominique Engers die, begeleid door gitaar, alles en iedereen die de revue gepasseerd was kernachtig neerzette.

Stand van Kunst van Lezen op KNVI congres 2013

Terug naar het overzicht