Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Status campagne strategische netwerken04-11-2013

Uit de evaluaties blijkt dat de campagne strategische netwerken in een behoefte voorziet en dat de gekozen methodiek als nuttig wordt ervaren. De deelnemende bibliotheken ervaren ook hobbels in hun veranderproces:

  • het verhaal kunnen vertellen in uiteenlopende contexten
  • hoe om te gaan met de snel veranderende rol van de bibliotheek
  • de het meekrijgen van de interne organisatie
  • de te organiseren expertise en competenties bij medewerkers


Kort samengevat de enquête-uitkomsten:

  • 95 procent van de deelnemers (met name directeuren, managers en educatief specialisten) vindt dat de workshops bijdragen aan het inzicht in de opgave waarvoor de bibliotheek staat.
  • Ruim 70 procent van de deelnemers is van mening dat de workshopserie daadwerkelijk zorgt voor een versnelling van het veranderproces.
  • 80 procent verwacht dat zijn of haar bibliotheek in de komende jaren een substantieel groter bereik zal realiseren bij de doelgroep 0-4 jaar en dat geldt voor bijna 90 procent waar het om de doelgroep 4-12 jaar gaat.
  • 25 procent verwacht dat ook het bereik bij de doelgroep 12-18 jaar zal groeien.
  • De begeleiding vanuit Kunst van Lezen (Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) wordt door het gros van de geënquêteerden als professioneel en kundig gekwalificeerd.

 

Campagneteam
Het campagneteam: Stieneke Eising, Thomas van Dalen en Marie-Anne Raaijmakers

Terug naar het overzicht