Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Meer aandacht voor jongens!10-09-2013

Jongens lezen minder dan meisjes en vinden lezen ook minder leuk. Ook komen ze minder vaak in de bibliotheek. Dat zijn enkele uitkomsten van een analyse van het leesgedrag van meer dan 30.000 basisschoolleerlingen die deelnemen aan de Monitor de Bibliotheek op school. De analyse is, in opdracht van Kunst van Lezen*, uitgevoerd door Kees Broekhof en Maryse Broek van Sardes. De resultaten zijn 10 september verschenen onder de titel Lezen meten - een basis voor beleid.

Jongens blijven achter bij meisjes op het gebied van lezen, zo blijkt uit de analyse. Zo zijn er twee keer zoveel jongens als meisjes in het basisonderwijs die aangeven lezen niet leuk te vinden. Jongens lezen thuis minder en vinden ook het lezen op school minder leuk. Dit zijn belangrijke gegevens, want lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Het leesgedrag van jongens verklaart dan ook mogelijk dat zij in het algemeen minder goed presteren in taal dan meisjes.

Wie veel leest, is beter in taal, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Voor Nederlandse basisschoolleerlingen is al eerder aangetoond dat leerlingen die veel lezen op een pittig niveau, hoger scoren op de Cito-toetsen voor taal, wiskunde en studievaardigheden. Daarom is leesbevordering, naast taalonderwijs, een belangrijk onderwerp voor taalbeleid op scholen, in bibliotheken en gemeenten. Lezen meten - een basis voor beleid laat zien dat jongens daarbij speciaal aandacht nodig hebben, te meer omdat hun leesvoorkeuren soms opvallend verschillen van die van meisjes.

De Monitor de Bibliotheek op school is een meetinstrument van de bibliotheek. De monitor meet jaarlijks het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen. Lezen meten ľ een basis voor beleid beschrijft op basis van de monitorgegevens hoe scholen, bibliotheken en gemeenten informatie uit de monitor kunnen gebruiken voor hun leesbevorderingsbeleid.

U kunt de brochure hier downloaden. Ook kunt u papieren brochures bestellen. Bibliotheken bestellen de brochure via de bestellijst van de Bibliotheek op school. Andere ge´nteresseerden mailen hun bestelling naar Seher Hazinedar: hazinedar@siob.nl. Graag met vermelding van naam, postadres, titel brochure en aantal (max 10). De kosten bedragen 12 euro voor handling, verpakking en verzendkosten.

* Kunst van Lezen is een leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Het bestaat uit programmaonderdelen BoekStart (0-4 jaar) en de Bibliotheek op school (4-18 jaar). Voor meer informatie kijkt u op www.kunstvanlezen.nl.

Brochure Lezen meten

Terug naar het overzicht