Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Op weg naar de derde meting de Monitor de Bibliotheek op school18-07-2013

Bibliotheken en scholen hebben veel waardevolle informatie verkregen naar aanleiding van de tweede meting van de Monitor de Bibliotheek op school. Aan de Monitor hebben 30.000 leerlingen, 3.000 leerkrachten en 300 leesconsulenten deelgenomen. Kunst van Lezen heeft Sardes opdracht gegeven een analyse uit te voeren op de beschikbare data. Het rapport met zeer bruikbare uitkomsten voor strategie en beleid wordt tijdens de landelijke Monitordag op 10 september gepresenteerd en toegelicht door Kees Broekhof van Sardes.

Input welkom
Ervaringen van bibliotheken tijdens de tweede meting zijn nog steeds zeer welkom. Van enkele PSO’s hebben we inmiddels een terugkoppeling ontvangen. Tijdens de landelijke Monitordag is er ruimte gereserveerd om ervaringen uit te wisselen, zodat bibliotheken tijdens de nieuwe meting nog beter beslagen ten ijs komen.

Derde meting Monitor de Bibliotheek op school
De landelijke Monitordag wordt georganiseerd als opmaat naar de derde meting. De openingstermijn voor de monitor is van 21 oktober 2013 tot 31 januari 2014. De portal staat vanaf begin oktober 2013 open voor inschrijvingen. Nieuwe bibliotheken kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon voor de Bibliotheek op school van hun PSO. Meer informatie over het proces wordt na 10 september via de PSO’s verspreid aan de bibliotheken.

Schaalvergroting
Bij de komende meting gaan we er vanuit dat de aandacht van deelnemende bibliotheken ligt bij schaalvergroting, zodat steeds meer scholen gaan deelnemen. We verwachten dat bibliotheken de nieuwe rapportage nog beter inzetten richting de samenwerkende partners. Trends en ontwikkelingen worden na meerdere metingen zichtbaar en kunnen aanleiding zijn voor bibliotheken en scholen om hun leesbevorderingsbeleid te intensiveren. Voor gemeenten bevatten de speciaal voor hen ontwikkelde rapportages waardevolle informatie mits zoveel mogelijk scholen in de gemeente deelnemen.

Terug naar het overzicht