Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Vijf jaar BoekStart04-07-2013

BoekStart bestaat vijf jaar en het gaat goed! Inmiddels doet ruim 95% van de bibliotheken mee aan BoekStart voor babys. Zon vierhonderd kinderopvanglocaties zijn nu bij BoekStart in de kinderopvang betrokken; daar komen voor het eind van het jaar nog zon tweehonderd locaties bij.
Bibliotheekblad interviewde projectleiders Marijke Bos (Stichting Lezen) en Julienne van den Heuvel (SIOB) over wat er in dit eerste lustrum is bereikt en welke plannen er nog op stapel staan.

Uit onderzoek van Stichting Lezen (2012) komt naar voren dat deelname aan BoekStart lijkt te leiden tot een verbetering van het voorleesklimaat en de professionaliteit op het gebied van voorlezen.
Het streven is dat alle basisbibliotheken die aan BoekStart meedoen ook ervaring opdoen met BoekStart in de kinderopvang; dat is nu al 50%.
De komende tijd gaat BoekStart extra inzetten op het verstevigen van de doorgaande lijn. Zo komt er in het koffertje een kartonnen boekje voor de iets oudere kinderen. Daarnaast is het vergroten van de ouderbetrokkenheid een speerpunt. Ook worden de komende tijd brochures over de wetenschappelijke resultaten van het programma bij de partners onder de aandacht gebracht.

Lees hier het interview in Bibliotheekblad.

Mijlpaal: BoekStart Baby Voorleesrecord (foto: Janiek Dam)
Mijlpaal: BoekStart Baby Voorleesrecord (foto: Janiek Dam)

Terug naar het overzicht