Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Meer lees- en schrijfplezier leidt tot betere lees- en schrijfprestaties31-05-2013

Leerlingen die meer lees- en schrijfplezier hebben, leveren betere lees- en schrijfprestaties. Daarnaast leidt het gebruik van bepaalde lees- en schrijfstrategieën door sommige leerlingen tot betere lees- en schrijfresultaten. Dit blijkt uit onderzoek van NWO-onderzoeker Ilona de Milliano (UvA).

Een hoger zelfvertrouwen of betere inzet maakte echter geen verschil. Ook is niet aangetoond dat positiever ingestelde leerlingen en leerlingen die actiever meedoen in lessen Nederlands en Mens & Maatschappij meer vooruitgang boeken in de eerste drie jaar van het vmbo. Dit blijkt uit het onderzoek van NWO-onderzoeker Ilona de Milliano (UvA), die op 24 mei promoveerde.

Betrokkenheid bij lezen en schrijven op school heeft te maken met houding, denken en gedrag in relatie tot lees- en schrijftaken. Ilona de Milliano volgde drie jaar lang 63 vmbo-leerlingen met lees- en schrijfachterstanden van tien verschillende scholen in de Randstad om na te gaan hoe betrokken zij zijn bij lezen en schrijven op school, en of verschillen in hun betrokkenheid onderlinge verschillen in lees- en schrijfontwikkeling verklaren.

Ondanks dat de leerlingen moeite hebben met lezen en schrijven, toonden ze zich positiever over lezen en schrijven dan verwacht. Vooral hun sterke vertrouwen in hun eigen vaardigheden was opvallend. Ook werd duidelijk dat hun lees- en schrijfgedrag nog wel een oppervlakkig karakter heeft. Bij lezen kwamen ze niet veel verder dan oppervlakkig tekstbegrip en bij schrijven besteedden ze weinig aandacht aan retorische doelen en behoeften van de lezers. Wel verbeterden de schriftelijke vaardigheden van de vmboŽers in de loop van het vmbo aanzienlijk. Deze bevindingen nuanceren stereotype beelden van vmboŽers dat zij weinig betrokken zijn bij lezen en schrijven op school en dat hun lees- en schrijfontwikkeling stagneert.

Het promotieonderzoek Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school is gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, een onderdeel van NWO. De PROO maakt deel uit van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Voor meer informatie: NWO.

Betere prestaties

Terug naar het overzicht