Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
De Bibliotheek op school in het vmbo: praktijkbeschrijvingen online18-06-2013

Het vervolgtraject van de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs is in volle gang! In de brochure ‘De Bibliotheek op school in het vmbo’ beschrijft Marleen Kieft van Oberon de samenwerking tussen zes vmbo-scholen en bibliotheken. Bij de selectie van deze praktijkvoorbeelden is gezorgd voor een zo goed mogelijke spreiding over regio, stad en platteland en scholen met of zonder eigen mediatheek. Ook komen alle leerwegen van het vmbo aan bod, van een school voor de beroepsgerichte leerweg van het vmbo tot een brede scholengemeenschap met een mavo-afdeling. Naast deze brochure zijn de complete praktijkbeschrijvingen te lezen. Het zijn zes hele praktische verhalen, die veel informatie - en inspiratie - bieden voor uw bibliotheek of school. Het gaat om de volgende zes samenwerkingsinitiatieven:

 • Esdal College te Emmen/Klazienaveen en Bibliotheek Emmen
  Al sinds 1993 worden vanuit Bibliotheek Emmen mediathecarissen gedetacheerd op vo-scholen in Emmen en omgeving.
 • LIFE College te Schiedam en Bibliotheek Schiedam
  Uniek aan de samenwerking in Schiedam is dat die gerealiseerd wordt door drie partners: school, bibliotheek en welzijnswerk. De school hanteert een van 8 tot 8-concept, waarbij de leerlingen (die veelal opgroeien in achterstandssituaties) ook na schooltijd kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.
 • Nova College te Amsterdam en Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
  Het Nova College heeft een goed geoutilleerde mediatheek met een mediathecaris die ook coördinator leesbevordering/mediawijsheid is. De samenwerking met de bibliotheek richt zich hier vooral op het samen ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten, waarbij onder andere ICT en sociale media een belangrijke plaats innemen.
 • Bonhoeffer College te Castricum en Bibliotheek Kennemerwaard
  De samenwerking tussen deze school en bibliotheek in de vorm van Biebsearch draait in de praktijk pas sinds een paar maanden (sinds januari 2013). Toch is de samenwerking in strategisch opzicht interessant: het voortraject is heel serieus genomen en degelijk opgezet.
 • Varendonck-College vmbo-locatie Someren en Bibliotheek Helmond-Peel
  Op het Varendonck-College is een mediatheek met een mediathecaris, maar er zijn geen leesboeken: die lenen leerlingen uit de bibliotheek die vlakbij de school staat. Er is op school veel aandacht voor het integreren van leesbevordering en bibliotheekbezoek in het curriculum.
 • Christelijk VMBO Harderwijk en Bibliotheek Noordwest Veluwe
  Deze vmbo-school is volop bezig met het ontwikkelen en opzetten van taalbeleid. Bibliotheek en school werken samen in het kader van Biebsearch.


Deze zes locaties zijn in het voorjaar van 2013 bezocht, waarbij er is gesproken met onder andere mediathecarissen, medewerkers educatie en directeuren van de betrokken bibliotheken, schoolleiders en docenten Nederlands. De interviews resulteerden in zes praktijkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn hier integraal te vinden. Praktijkbeschrijvingen en de brochure vullen elkaar dus aan.

Bos praktijkbeschrijving

Terug naar het overzicht