Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Toolkit voor bibliotheken19-04-2013

Binnen het project Bouwstenen voor leesbevordering in de opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is een toolkit voor bibliotheken ontwikkeld. De toolkit is een flexibel instrument voor basisbibliotheken, gericht op informatievoorziening over doelstellingen, doelgroep, organisatie en inrichting van het onderwijs van opleidingen PW en OA op mbo-scholen. Daarnaast biedt de toolkit handvatten voor samenwerkingsmogelijkheden tussen bibliotheken en mbo. De toolkit richt zich zowel op de baliemedewerker om studenten te woord te staan als op beleidsmedewerkers en managers die op strategisch niveau samenwerking met een mbo-school zoeken.
Lees meer.

www.bouwstenenleesbevordering.nl

Terug naar het overzicht