Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Resultaten vervolgtraject de Bibliotheek op school VO en activiteiten 201311-04-2013

In november 2012 startte Kunst van Lezen met het vervolgtraject van het programma de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs. Het eerste resultaat van dit vervolgtraject is de inmiddels verschenen brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo. In de loop van 2013 zullen nog twee brochures verschijnen. Daarnaast vinden in 2013 activiteiten plaats in het kader van monitoring, deskundigheidsbevordering, implementatieplan en richtlijnen.

In november 2012 ging de expertgroep aan de slag met deze onderwerpen in drie bijeenkomsten::

  • de strategische onderbouwing door bundeling en analyse van onderzoeksresultaten
  • succesfactoren voor samenwerking en goede voorbeelden
  • deskundigheidsbevordering van betrokken functionarissen
  • monitoring van activiteiten in relatie tot opbrengstgericht werken
  • de inhoudelijke invulling van de bouwstenen van de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs


Het eerste resultaat van dit vervolgtraject is de inmiddels verschenen brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo. Al ruim 2000 exemplaren zijn verspreid naar scholen, mediatheken, bibliotheken en gemeenten. In de loop van 2013 verschijnt - mede door extra steun van het SIOB - een soortgelijke brochure met aandacht voor het effect van structurele aandacht voor mediawijsheid op het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen. Daarbij wordt vooral ingezet op de competentie informatievaardigheden: zoeken, vinden, selecteren en verwerken van informatie.

Medio 2013 verschijnt de derde brochure. Een bundeling van inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en het vmbo. Vooruitlopend op het verschijnen van die brochure wordt via de website een tipje van de sluier van die praktijkvoorbeelden opgelicht.

Daarnaast vinden in 2013 activiteiten plaats in het kader van monitoring, deskundigheidsbevordering, implementatieplan en richtlijnen. Zo wordt een vertaling gemaakt van de bestaande Monitor naar het voortgezet onderwijs. Voor de verdere invulling van de bouwstenen worden pilots gestart door bibliotheken en scholen, gebruik makend van de beproefde bibliotheekprojecten en bestaande instrumenten uit de Bibliotheek op school - primair onderwijs.

Meer informatie volgt via deze website en nieuwsbrief van Kunst van Lezen.

Resultaten vervolgtraject en activiteiten 2013.

de Bibliotheek op school - VO

Terug naar het overzicht