Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Belangrijke argumenten voor BoekStart in de kinderopvang21-02-2013

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil meer aandacht voor versterking van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Dat schreef hij op 14 februari in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsagenda voor de kinderopvang.

De minister wil dat gemeenten minder toezien op naleving en meer op kwaliteit. Ook wil hij, net als in het onderwijs, voor de kinderopvang kwalificaties van zwak tot excellent laten ontwikkelen. Volgens Asscher helpt dat ondernemers om meer kwaliteit te bieden en die ook zichtbaar te maken voor ouders.

Verder wil hij meer inhoudelijke samenwerking tussen het onderwijs en de opvang. Daarbij benadrukt hij het belang van goed Nederlands leren voor jonge kinderen en de eisen die dat stelt aan beroepskrachten.

Asscher informeert de Kamer ook over de uitkomsten van twee rapporten over toezicht en handhaving in de kinderopvangsector, die aan de kwaliteitsagenda zijn verbonden.

Aandacht voor versterking pedagogische kwaliteit en benadrukken van het belang van goed Nederlands leren voor jonge kinderen zijn belangrijke argumenten om in handen te hebben bij het streven naar verankering in beleid van bibliotheek, kinderopvang, consultatiebureau en lokale overheid. Daarnaast levert gewenste inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang een argument om te opereren in strategische leesbevorderingsnetwerken.

Lees hier de Kamerbrief.

Kibeo

Terug naar het overzicht