Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Provinciale conferenties - Meer (voor)lezen, beter in taal29-05-2013

In 2013 en 2014 organiseren SIOB en Stichting Lezen (vanuit Kunst van Lezen) samen met de PSO’s provinciale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor stakeholders in kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken.

Klik hier voor het verslag van de provinciale conferentie in Utrecht op 29 mei 2013.
Impressie van de conferentie in Utrecht:


Aanleiding
Van de basisschoolleerlingen verlaat 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Bijna 15% van de 15-jarigen in Nederland is laaggeletterd. Uit onderzoek blijkt dat deze laaggeletterde tieners grote moeite hebben met het meedraaien in onze moderne maatschappij. Een laaggeletterde samenleving is minder productief, dit zorgt voor minder economische groei. Ook maken laaggeletterden relatief veel gebruik van maatschappelijke zorg en sociale zekerheid. Door een structurele aanpak van de laaggeletterdheid kan 537 miljoen euro per jaar bezuinigd worden.

Voorlezen en vrij lezen hebben een positieve invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Daarom hebben de bibliotheken de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school ontwikkeld*. Daarmee leveren ze een grote toegevoegde waarde op het gebied van leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

De directies van bibliotheken hebben de afgelopen tijd geďnvesteerd in de inzet van deze programma’s en gezamenlijk een strategie bepaald voor samenwerking met educatieve partners - kinderopvang en primair onderwijs - en gemeenten.

* Het ministerie van OCW investeert in het programma Kunst van Lezen, uitgevoerd door Stichting Lezen en de bibliotheeksector. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn onderdelen van dit programma. De directies van de basisbibliotheken borgen deze programma’s door het opzetten van strategische leesbevorderingsnetwerken.

Doel van de conferenties
- Intensiveren van de strategische samenwerking tussen bibliotheken en stakeholders
- Laten zien dat een structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs aantoonbaar bijdraagt aan de woordenschat en de taalontwikkeling en hiermee aan de lees- en leerresultaten van kinderen
- Het bereiken van een groter aantal kinderen

Doelgroep van de conferenties
Gedeputeerden, wethouders, gemeenteambtenaren, schoolbesturen en directies van kinderopvang en primair onderwijs.

Inhoud
- U krijgt inzicht in het belang van voorlezen en vrij lezen
- U hoort meer over het belang van de samenwerking tussen de bibliotheken en de educatieve partners
- U verneemt de voordelen voor uw kinderopvangorganisatie/school
- U wordt uitgedaagd om mee te doen
- U krijgt antwoord op de vraag hoe de overheid deze vorm van ketensamenwerking kan stimuleren

Data
Zuid-Holland, 30 okt 2013, klik hier voor de uitnodiging
Limburg, 13 nov 2013, klik hier voor de brief en de uitnodiging
Drenthe, 20 nov 2013, klik hier voor de uitnodiging
Friesland, 27 nov 2013

Flevoland, voorjaar 2014
Gelderland, 2 apr 2014
Overijssel, voorjaar 2014
Groningen, voorjaar 2014
Noord-Brabant, ntb
Noord-Holland, ntb
Zeeland, ntb

Netwerken

Terug naar het overzicht