Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Nieuw: brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo18-01-2013

De brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo is verschenen. Na Meer lezen, beter in taal en Meer voorlezen, beter in taal heeft Kees Broekhof van Sardes deze brochure speciaal geschreven voor vmbo-scholen. De brochure is vervaardigd in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs van Kunst van Lezen.

U kunt de brochure elektronisch doorbladeren en/of downloaden. Ook kunt u brochures bestellen door een mail te sturen naar: hazinedar@siob.nl. Graag naam, postadres, titel brochure en aantal (max 10) vermelden.

Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze brochure beschrijft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen. De mediatheek en de bibliotheek zijn voor de school de partners bij uitstek om het lezen te stimuleren. Deze brochure geeft daarom ook richtlijnen voor een effectieve samenwerking tussen vmbo-scholen en bibliotheken/ mediatheken.

KvLMeerlezenbeterintaalvmbo150px.jpg

Terug naar het overzicht