Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Vervolgtraject De Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs12-11-2012

Kunst van Lezen start een vervolgtraject op basis van het plan van aanpak: Samenwerking bibliotheek en voortgezet onderwijs.

Dit traject is gericht op het verder vormgeven van strategische en beleidsmatige keuzes van deze samenwerking door en voor bibliotheken. De gekozen prioriteiten in dit vervolgtraject zijn:
- vmbo: leerlingen en docenten
-†vmbo-t, havo en vwo: deskundigheidsbevordering mediathecarissen

Het resultaat van dit traject biedt extra informatie, argumentatie en handvatten voor het strategisch en beleidsmatig niveau van bibliotheken. Tegelijkertijd is het resultaat overdraagbaar en inzetbaar voor bibliotheken en de toekomstige uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, zoals omschreven in het eerder genoemde plan van aanpak.

Rekening houdend met de gekozen prioriteiten zijn de aandachtspunten in het vervolgtraject:
- de succesfactoren voor samenwerking en uitvoering

-†netwerkaanpak, op alle niveaus
- goede voorbeelden
- inhoud van de verschillende bouwstenen
- vergroten van de deskundigheid
- onderzoek en effectmeeting lezen (taal) en mediawijsheid: aanzet voor monitoring VO

Onder leiding van Marleen Wijnen werkt een klein team van experts de komende drie maanden aan dit traject. De experts zijn:

  1. Peter van Duijvenboden, projectleider VMBO Stichting Lezen
  2. Annemarie van Essen, programmamanager Biebsearch
  3. Marian Hendriks, voorzitter BMO
  4. Willemijn Jongens, Stichting Bibliotheek.nl
  5. Saskia Kuus, coŲrdinator Leeskr8!
  6. Maaike Toonen, programmamedewerker maatschappelijke verankering SIOB


De expertgroep wordt daar waar nodig aangevuld met specifieke expertise uit de groep van direct betrokkenen bij de ontwikkeling van het plan van aanpak of daarbuiten.

Terug naar het overzicht