Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Uit het nieuws: BoekStart op boekblad.nl: Leesbevorderingsproject BoekStart voor baby's houdt pilot in boekhandel08-11-2012

 

Peuterleesbevordering BoekStart houdt pilot in boekhandel - 7 november 2012

Het leesbevorderingsproject BoekStart, dat zich richt op kinderen tussen nul en vier jaar oud, begint een pilotsamenwerking met een aantal boekhandels. Volgend jaar (tevens het Jaar van het Voorlezen) wordt na de Nationale Voorleesdagen de balans opgemaakt.

Coördinator van BoekStart, Adriaan Langendonk, heeft een verleden in zowel uitgeverij als boekhandel, en als beleidsmedewerker van de KBb. Hij werkt nog steeds parttime in De Drvkkery in Middelburg, naast zijn werk voor Kunst van Lezen, de samenwerkingsorganisatie tussen SIOB en Stichting Lezen waar BoekStart onder valt.
In 2008 maakte de toenmalige minister van OCW Ronald Plasterk geld vrij voor leesbevordering bij de jongste kinderen, onder meer ter bestrijding van taalachterstanden. Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken legden de toegezegde subsidie bij elkaar waardoor in 2009 Boekstart, naar Engels voorbeeld, van start kon gaan in een aantal openbare bibliotheken.
Inmiddels doet negentig procent mee, met een totaal van achthonderd vestigingen. Zij hebben een BoekStarthoek, ouders krijgen een bon van de gemeente waarmee ze een BoekStartkoffer bij de bibliotheek kunnen komen ophalen, en het personeel kreeg een opleiding om de doelgroep optimaal te kunnen bedienen. Met succes: ‘Vóór BoekStart was er nauwelijks een baby lid van een openbare bibliotheek’, zegt Langendonk. ‘Dit jaar delen we veertigduizend koffers uit.’ In ons land worden per jaar honderdzeventigduizend kinderen geboren.
Langendonk had al eerder plannen om BoekStart uit te breiden naar de boekhandel, maar wilde eerst wachten tot het in de bibliotheken een kritische massa had bereikt, zodat het voor ouders herkenning zou opleveren. Mede doordat hij de boekhandel door en door kent kostte het weinig moeite om belangstellende winkeliers te vinden. In totaal hebben zich voor de pilot een kleine vijftig boekhandels aangemeld. Door een gerichte afspraak met Intres zijn het, op één na, allemaal Libriswinkels. Daarnaast doet een tiental kinderboekwinkels mee waarmee hij eerder al samenwerkte.
De winkels krijgen een display, waar de speciale BoekStart-uitgaven in passen. Daarnaast ontvangen ze een rol BoekStart inpakpapier. Langendonk hoopt dat de titels daarmee wat makkelijker een plek in de winkel krijgen: ‘Het gaat vaak om stoffen boekjes die in cellofaan zijn verpakt, dat wordt soms een rommeltje. We willen ze positioneren als het ideale kraamcadeau. We bevorderen niet alleen het lezen, maar ook het aanschaffen van boeken.’ Hij hoopt verder dat uitgeverijen die de boekjes uitgeven, en ook regulier op de markt brengen, door het succes van de actie meer titels voor de jongste doelgroep gaan uitbrengen.
De pilot start met de feestdagen, na de Nationale Voorleesdagen, van 23 januari tot en met 2 februari, maakt Langendonk samen met de boekhandels de balans op. Dat zal voor een deel op gevoel gaan, er is geen aparte NUR-code voor babyboekjes en er is ook geen nulmeting gedaan, maar Langendonk verwacht dat de boekhandelaren toch goed kunnen aangeven hoe de pilot is verlopen: ‘Als het aanslaat zullen dat ook merken doordat andere boekhandels zich aanmelden.’
Wat daarna gaat gebeuren is afhankelijk van het ministerie, dat voor vervolgprojecten toestemming moet geven en geld zal moeten vrijmaken. Naast de samenwerking met de boekhandel is BoekStart ook een pilot begonnen in de kinderopvang, waar de pedagogisch medewerkers een opleiding krijgen en kinderdagverblijven en peuterspeelzalen door de bibliotheken intensief worden ondersteund.

LogoBoekblad.jpg

Terug naar het overzicht