Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Nieuw: plan van aanpak over samenwerking met voortgezet onderwijs02-10-2012

De directe aanleiding voor het plan van aanpak is het voornemen van Kunst van Lezen om de programmalijn de Bibliotheek op school uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Die uitbreiding biedt bibliotheken een strategische aanpak voor structureel samenwerken met het voortgezet onderwijs. De pijlers zijn collectie, lezen en mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu bestaande uit een aantal bouwstenen die o.a. voortkomen uit (elementen van) bestaande bibliotheekprojecten.

In deze samenwerking is de bibliotheek partner, geen aanbieder. Een gesprek met de directie - het strategisch niveau - van de school is het startpunt van de samenwerking. Richtinggevend is de visie van de school op collectie, lezen en mediawijsheid. De bibliotheek levert expertise op deze terreinen en biedt bouwstenen om die visie meetbaar vorm te geven.

De aanpak borduurt voort op de ingeslagen weg richting primair onderwijs. De bibliotheek levert een meetbare toegevoegde waarde door het verhogen van het leesplezier, het vergroten van de lees- en mediavaardigheid en het verbeteren van de leerresultaten van jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Het plan van aanpak is tot stand gekomen met experts uit de wereld van bibliotheek en onderwijs. Naast een overzicht van de belangrijkste relevante ontwikkelingen omschrijft het plan de bouwstenen van de pijlers. Hierin is onderscheid gemaakt tussen infrastructuur, faciliteiten en deskundigheid & advies. In de aanloopfase werkt de bibliotheekbranche - onder regie van het SIOB en Stichting Lezen - aan een uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. De Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland is betrokken bij de ontwikkeling van mogelijke scenario’s. De werkwijze en opzet van Stichting Biebsearch wordt als vertrekpunt genomen.

In de periode van najaar 2012 tot 2015 wordt het plan van aanpak uitgevoerd.

Klik hier voor de samenvatting en hier voor het volledige plan van aanpak.

Plan van aanpak samenwerking

Terug naar het overzicht