Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Resultaten metingen leesattitude28-06-2012

Om het effect van een duurzaam samenwerkingsverband tussen bibliotheek en school op de leesattitude van kinderen aan te tonen zijn kinderen uit de groepen 5 en 7 van ongeveer 100 scholen één jaar gevolgd. In november/december 2010 is de nulmeting uitgevoerd, gevolgd door de éénmeting in november/december 2011 bij dezelfde groep kinderen. In de totaalrapportage zijn de resultaten van alle scholen samengevoegd, zodat een totaalbeeld verkregen is. Klik hier voor de rapportage.

Terug naar het overzicht