Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Onderzoek naar mediatheken in het voortgezet onderwijs 04-06-2012

Mediatheken in het voortgezet onderwijs. Een werkveld in beweging luidt de titel van het rapport van het onderzoek dat bureau Oberon in opdracht van Kunst van Lezen onlangs heeft uitgevoerd. In het rapport wordt een beeld geschetst van de actuele stand van zaken rond mediatheken in het voortgezet onderwijs. De onderwerpen zijn onder meer: de functie van de onderwijsmediathecaris, de plaats van de mediatheek binnen het onderwijs en de samenwerking met de bibliotheek. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor Kunst van Lezen om goed voorbereid aan het uitbreiden van de programmalijn ‘Bibliotheek op school’ naar het VO te kunnen beginnen.

Verder schrijft Marleen Wijnen, in opdracht van Kunst van Lezen, een plan van aanpak voor de structurele samenwerking tussen bibliotheken, mediatheken en voortgezet onderwijs. Lees hier meer.

Terug naar het overzicht