Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Beleidsdocument BoekStart in de kinderopvang - voor directie en MT bibliotheken09-05-2012

Op 25 april is BoekStart in de kinderopvang feestelijk gelanceerd in Den Haag. Tijdens een rondetafelgesprek op kinderdagverblijf 2Knuffels benadrukten vertegenwoordigers van de bibliotheek, het kinderdagverblijf, de gemeente, het consultatiebureau, de oudercommissie en Kunst van Lezen het belang van voorlezen in de kinderopvang. Leesplezier kan niet vroeg genoeg beginnen!

BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor babys. De bibliotheek wil de samenwerking met de kinderopvang intensiveren met BoekStart in de kinderopvang. In het beleidsdocument gaan we dieper in op de materie. U treft tevens informatie aan hoe u kunt participeren.

Vanuit de kinderopvang is veel vraag en behoefte (o.a. door de wet OKE) aan een educatieve invulling, bijvoorbeeld het structureren van voorlezen en leesbevorderende activiteiten. Een aanbod vanuit de bibliotheek aan de kinderopvang is niet nieuw. Het vernieuwende is hier de structurele samenwerking op meerdere terreinen tegelijk. BoekStart heeft een herkenbare en krachtige uitstraling waardoor het zich uitstekend leent om de kinderopvang bekend te maken met leesbevordering vanuit de bibliotheek. Onder kinderopvang verstaan we kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Tijdens een uitgebreid pilottraject in 2011 hebben zon zeventig kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samen met de bibliotheken voorlezen een vaste plek gegeven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Kunst van Lezen maakt het mogelijk voor bibliotheken om meerdere kinderopvanglocaties te stimuleren voorlezen een stevige plaats te geven in hun beleid. Dit gebeurt door het gezamenlijk opstellen van een voorleesplan, trainen van pedagogisch medewerkers, het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving met boeken in de kinderopvang, het opbouwen van een goed netwerk en het organiseren van voorleesactiviteiten. Het project wordt nu landelijk ingevoerd.

Terug naar het overzicht