Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Lancering BoekStart in de kinderopvang26-04-2012

‘Voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang en is zo zichtbaar voor ouders’

Woensdag 25 april gaf Dirk Scheele het startschot voor BoekStart in de kinderopvang met een spetterend optreden voor peuters. In het Haagse kinderdagverblijf 2Knuffels overhandigde de zanger en liedjesschrijver De BoekStartKast namens de bibliotheek aan de locatiecoördinator. De BoekStartKast is een kijkluisterboek dat de bibliotheken cadeau geven aan de kinderopvang in hun werkgebied.

Tijdens een rondetafelgesprek benadrukten vertegenwoordigers van de bibliotheek, het kinderdagverblijf, de gemeente, het consultatiebureau, de oudercommissie en Kunst van Lezen het belang van voorlezen in de kinderopvang. Leesplezier kan niet vroeg genoeg beginnen!

Achtergrondinformatie
Wat is BoekStart in de kinderopvang?

BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Inmiddels doet tachtig procent van de bibliotheken  mee met BoekStart voor baby’s. Deze bibliotheken hebben de taak om de kinderopvang in hun werkgebied op de hoogte te brengen van de werkwijze en de mogelijkheden van BoekStart. De kinderopvang krijgt voorbeeldexemplaren van de BoekStartkoffers om te gebruiken met de kinderen en om aan de ouders te laten zien. Zo raken ouders op meerdere plekken bekend met BoekStart. De bibliotheek wil de samenwerking met de kinderopvang intensiveren met het vervolg op BoekStart voor baby’s. Vanuit de kinderopvang is veel vraag en behoefte (o.a. door de wet OKE) aan een educatieve invulling, bijvoorbeeld het structureren van voorlezen en leesbevorderende activiteiten. Een aanbod vanuit de bibliotheek aan de kinderopvang is niet nieuw. Het vernieuwende is hier de structurele samenwerking op meerdere terreinen tegelijk. BoekStart heeft een herkenbare en krachtige uitstraling waardoor het zich uitstekend leent om de kinderopvang bekend te maken met leesbevordering vanuit de bibliotheek. Onder kinderopvang verstaan we kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Tijdens de pilot hebben inmiddels zo’n zeventig kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samen met de bibliotheken voorlezen een vaste plek gegeven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Het project wordt nu landelijk ingevoerd.

De BoekStartKast is een boek en een lesbrief van de openbare bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In het boek staan verschillende verhalen uit prentenboeken en rijmpjes-, versjes- en liedjesbundels van beroemde schrijvers en illustratoren.

Een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Kunst van Lezen maakt het mogelijk voor bibliotheken om meerdere kinderopvanglocaties te stimuleren voorlezen een stevige plaats te geven in hun beleid. Dit gebeurt door het gezamenlijk opstellen van een voorleesplan, trainen van pedagogisch medewerkers, het inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving met boeken in de kinderopvang, het opbouwen van een goed netwerk en het organiseren van voorleesactiviteiten.

BoekStart is onderdeel van Kunst van Lezen, een initiatief van het Ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Meer informatie staat op: www.boekstart.nl of op www.kunstvanlezen.nl.

Lancering BoekStart in de kinderopvang 25 april 2012
Zanger Dirk Scheele treedt op voor de peuters van kinderdagverblijf 2Knuffels.

Lancering BoekStart in de kinderopvang 25 april 2012
Zanger Dirk Scheele overhandigt het boek De BoekStartKast namens de bibliotheek aan de locatiecoördinator van 2Knuffels Carla van Koppen (rechts), links staat Helma Wigmans van de Bibliotheek Den Haag.

Foto's: Janiek Dam

Terug naar het overzicht