Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
BoekStart in de kraamzorg: in gesprek met Lara Geeurickx25-04-2012

BoekStart werkt sinds een jaar samen met Kraamzorg, het vakblad voor kraamverzorgenden en andere professionals in de geboortezorg. Het doel is de lezers via al hun kanalen – het vakblad, de website, de digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse congresdag Kraamcafé te informeren over de voordelen van voorlezen op jonge leeftijd. Lara Geeurickx is hoofdredacteur van het vakblad Kraamzorg. Net als haar zonen, nu in ‘de Pluk van de Petteflet-leeftijd’, is ze dol op voorlezen. In dit interview vertelt zij wat kraamverzorgenden voor BoekStart kunnen betekenen, over het gemeten effect van activiteiten om BoekStart bij kraamverzorgenden een stimulans te geven en over mogelijkheden tot samenwerking.

Wat is de rol van kraamverzorgenden in de gezinnen?
Zij zijn degenen die zo’n 160.000 gezinnen per jaar begeleiden tijdens en direct na de geboorte van een kind. Behalve de controles en verzorging van kind en moeder, het geven van voorlichting en instructies en taken in het huishouden, begeleiden zij de ouders in hun kennismaking met het kind.

Wat kunnen de kraamverzorgenden hierbij voor BoekStart betekenen?
In de kennismakingsperiode leren ouders omgaan met hun baby. Het contact maken, de verwondering van de eerste uren, het verkennen van elkaar die eerste week: de kraamverzorgende heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Ouders vinden het vaak nog wat onwennig om met hun kindje te praten, omdat het nog niets terug zegt. De kraamverzorgenden laten concreet zien hoe zij dat doen, bijvoorbeeld door hardop tegen de baby te zeggen wat ze op dat moment doen of liedjes te zingen. Zo wordt gaandeweg geleerd een ritueel op te starten, een ritme op te pakken met het kindje. Het is een eerste stap naar een avondritueel dat kan bestaan uit het vertellen van een verhaaltje, waarbij het kindje rustig in bed gelegd wordt. BoekStart kan hun de tools geven om die adviezen praktisch te ondersteunen. Maak je baby gratis lid van de bibliotheek en ontvang het koffertje: dat is een leuk cadeau om op dat moment onder de aandacht te brengen. Bovendien is in heel veel gezinnen al een ouder kind aanwezig, voor wie de kraamweek ook een bijzondere tijd is. Gezellig samen een boekje lezen kan ook een leuk rustmoment zijn voor dat kind.

Hoe worden de kraamverzorgenden over BoekStart geïnformeerd?
We zijn samen met Kunst van Lezen begonnen met bekendmaking van BoekStart via de kanalen van Kraamzorg: het vakblad, de website en het jaarlijkse congres. Met deze campagne inspireren we de kraamverzorgenden om mee te werken aan de missie van BoekStart. In het blad Kraamzorg hebben we een jaar lang in elke editie aandacht gegeven aan het belang van lezen vanaf het allereerste begin. Daarbij hebben we steeds een ander aspect van BoekStart belicht, zoals de taalontwikkeling en de voorleesrituelen. Deze campagne ondersteunen we online met feiten en weetjes over taalontwikkeling en het belang van voorlezen, boekentips, recensies, nieuwsbriefberichten, en berichten via de site en social media. Tijdens het Kraamcafé heeft Marijke Bos, projectleider van BoekStart vanuit Stichting Lezen, goed bezochte workshops gegeven over lezen op jonge leeftijd en de taalontwikkeling van de baby. Dit werd ondersteund met een informatiestand van BoekStart. De taalontwikkeling en de ontwikkeling van de zintuigen was een belangrijk onderwerp tijdens het afgelopen Kraamcafé en daar sloot de boodschap van BoekStart mooi bij aan.

Kun je al iets zeggen over het effect van jullie activiteiten om BoekStart bij de kraamverzorgenden een stimulans te geven?
We hebben twee enquêtes gehouden, een nulmeting en na een jaar communicatieve activiteiten een tweede meting. Bij de eerste meting kwam al duidelijk naar voren dat voor ouders communicatie met hun kind erg belangrijk is. Volgens de kraamverzorgenden vindt 85% dat net zo belangrijk als voeding en verzorging. Ook vond vrijwel iedereen beginnen met voorlezen in het eerste jaar belangrijk. 33% denkt dat je daar het beste al in de eerste drie maanden mee kan beginnen. Nog eens eenderde noemt drie tot zes maanden als beste moment en de laatste groep zou starten tussen zes maanden tot een jaar. Bij de tweede meting bleek de groep, die beginnen met voorlezen in de eerste drie maanden een goed idee vindt, licht gestegen. Als redenen werden genoemd: het stimuleren van de taalontwikkeling, voorlezen wordt daarmee alvast een deel van het gezinsritueel en - ook belangrijk - het is gewoon leuk om te doen.
Vorig jaar had een grote groep van de kraamverzorgenden nog niet van BoekStart gehoord. Inmiddels is BoekStart veel beter bekend, is het aantal kraamverzorgenden dat concreet BoekStart aan ouders adviseert gestegen en heeft een grote groep extra informatie over BoekStart gezocht. Het belang van de doelstelling van BoekStart wordt dus door de kraamverzorgenden ingezien en onderschreven. Nu kunnen we samen een volgende slag maken: concrete informatie aanreiken voor de gezinnen, adviseren over boekjes en inhoudelijke informatie verstrekken over onderzoeksresultaten waarmee het programma onderbouwd kan worden.

Hoe kunnen volgens jou de bibliotheken het best in contact komen c.q. samenwerken met kraamverzorgenden?
De kraamzorgorganisaties hebben samen een landelijk bereik en hebben via het vakblad al over BoekStart gehoord. Bibliotheken zouden de kraamzorgorganisaties in hun werkgebied kunnen benaderen, net zoals ze dat met de consultatiebureaus en de kinderopvang doen om te onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken. Kraamverzorgenden kunnen ouders al verwijzen naar de bibliotheek. Wanneer met drie maanden de brief van de gemeente komt met de BoekStartbon om het koffertje op te halen bij de bibliotheek en hun baby lid te maken, hebben de ouders daar al van gehoord via de kraamverzorgende. Dat geldt ook voor hun bezoek op het consultatiebureau, waarbij over taalontwikkeling en BoekStart wordt gesproken. Zo sluit het een mooi op het ander aan.

Lara_Geeurickx Kraamzorg 2012 nummer 1
Lara Geeurickx

Terug naar het overzicht