Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Basisdocument Kunst van Lezen - Bibliotheek op school28-02-2012

In 2011 is binnen SIOB besloten om voor de Openbare Bibliotheek een dienst te ontwikkelen onder de noemer de Bibliotheek op school. Op deze manier kan eenduidig geopereerd worden richting het basisonderwijs. Onderdelen van deze aanpak die begin 2013 gereed is, zijn projecten die hun kracht voor het primair onderwijs al hebben laten zien. Hierbij gaat het om Bibliotheek op de basisschool van Kunst van Lezen, Biebsearch jr en boek1boek. Kunst van Lezen (SIOB en Stichting Lezen) is betrokken bij de integratie en zal vanuit het oogpunt van leesbevordering  een bindende adviesrol vervullen. Een deel van het geld voor het uitwerken van de aanpak komt uit het budget van Kunst van Lezen, dat door het ministerie van OCW voor de periode 2012-2015 ter beschikking is gesteld.

Kunst van Lezen heeft als bouwsteen voor deze geļntegreerde aanpak een basisdocument  opgeleverd. Het document is nog niet volledig omdat sommige elementen (zoals bijvoorbeeld exploitatie) binnen Kunst van Lezen nog niet voldoende ontwikkeld waren. Inmiddels is de projectgroep ‘de Bibliotheek op school’ in januari 2012 van start gegaan met de geļntegreerde aanpak. Binnen tien verschillende deelprojecten wordt de geļntegreerde aanpak vormgegeven. De missende elementen uit het basisdocument van Kunst van Lezen zullen daarin uiteraard wel worden ingevuld. Vanuit SIOB zal in het voorjaar van 2012 gecommuniceerd worden over de diverse onderdelen van de aanpak en het bijbehorende tijdpad.

Klik hieronder voor de volgende documenten:
- Kunst van Lezen – Bibliotheek op de basisschool, Basisdocument voor bibliotheken
- Bijlage 1 Advies collectieplan voor de Bibliotheek op school
- Bijlage 2 Opzet en beheer van de schoolbibliotheek - KVL
- Bijlage 3 Totaaloverzicht Kunst van Lezen scholen
- Bijlage 4 Hbo-nascholingsmodule specialist Onderwijs bij de Bibliotheek op school plus functieprofiel
- Bijlage 5 Mbo-nascholingsmodule Leesconsulent bij de Bibliotheek op school plus functieprofiel
- Bijlage 6 Opleidings- en competentieschema leesbevordering
- Bijlage 7 Voorbeelden samenwerkingsovereenkomst en de randvoorwaarden Kunst van Lezen
- Update van de Monitor de Bibliotheek op school
- PowerPoint-presentatie over de monitor voor leesconsulenten

 

LogodeBibliotheekopschool500px.jpg

Terug naar het overzicht