Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Regionale conferenties de Bibliotheek op school een groot succes 20-01-2012

Uit de onlangs opgeleverde evaluatie blijkt dat de deelnemers aan de zes regionale conferenties ‘de Bibliotheek op school’ overwegend enthousiast hebben gereageerd op dit initiatief onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Dalen. Van de 573 deelnemers (gemiddeld bijna 100 per conferentie) heeft 60% het enquêteformulier ingevuld. Uit de samenvatting en de bijlagen blijkt dat de deelnemers overwegend tevreden waren over het geboden conferentieprogramma. Vooral de presentatie van Kees Broekhof viel in de smaak. Vrijwel iedereen (ruim 98%) wil meer werk maken van de Bibliotheek op school na bijwoning van de conferenties. Daarbij wil 93% uitgaan van een landelijk ontwikkelde standaard. En 81% wil op verschillende onderdelen ondersteund worden door een landelijke/provinciale organisatie.

Regioconf2011Zwolle-01.jpg

Terug naar het overzicht