Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Opening de Bibliotheek op school in Appingedam07-12-2011

Op donderdag 1 december is het project ‘De Bibliotheek op school’ officieel geopend op SBO De Delta in Appingedam. De opening is verricht door burgemeester Rika Pot samen met de oudste en jongste leerling van de school. Dit project is een onderdeel van Kunst van Lezen (geïnitieerd door het Ministerie van OCW) en is uitgevoerd door de Bibliotheek Appingedam in samenwerking met het team van SBO De Delta.

Structurele samenwerking
In een tijd van ontlezing en groeiende taalachterstanden is voor elke school een belangrijke rol weggelegd. Behalve thuis leren kinderen immers vooral op school dat lezen leuk én leerzaam is. Samen kunnen basisscholen en bibliotheken nog beter bijdragen aan taalontwikkeling, leesbevordering en het vergroten van het leesplezier. Om deze samenwerking te stimuleren, startte Kunst van Lezen in 2008 met het project ‘de Bibliotheek op school’. Uit de resultaten blijkt dat de bij dit project betrokken kinderen veel meer zijn gaan lezen.

Meer, beter en met plezier lezen op SBO De Delta
Op De Delta is al heel veel aandacht voor (voor)lezen en de school doet actief mee aan diverse leesbevorderingprojecten zoals Leesvirus, de Groningse Top 4 en de Nationale Voorleeswedstrijd. Maar er ontbrak nog één ding: een aantrekkelijke plek binnen de school waar voor de kinderen veel boeken staan zodat boeken ook op deze manier deel uit gaan maken van hun dagelijks leven.

Actuele en aantrekkelijke boekencollectie
Op een basisschool hoort een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. Boeken in alle genres, van strips tot informatief, van poëzie tot fantasy. Voor elk kind het juiste boek op het juiste moment. Voor leerkrachten is het bijna ondoenlijk om het aanbod in geschikte kinderboeken te volgen; voor bibliotheken is dit dagelijkse kost. Met hun collectie en ervaring met leesbevordering zijn bibliotheken van grote waarde voor scholen die kinderen meer, beter en met meer plezier willen laten lezen. In de kinder- en jeugdjaren leggen kinderen de basis voor een leven lang lezen. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van (vrij) lezen op de taalvaardigheid. Hieruit blijkt onder andere dat het vrij en vrijwillig lezen positief bijdraagt aan woordenschat, begrijpend en technisch lezen, spelling en grammatica. Door per dag een kwartier te lezen, lezen kinderen een miljoen woorden per jaar. Dit zorgt voor extra uitbreiding van de woordenschat met maar liefst 1.000 woorden. Het is dus ook te verwachten dat het effect van lezen steeds meer toeneemt naarmate kinderen ouder worden en dus meer gelezen hebben.

Voor meer informatie: Bibliotheek Appingedam.
U kunt ook contact opnemen met Bibliotheek Appingedam, Gonny Apol, g.apol@mijneigenbibliotheek.nl (tel. 0596 622866) of SBO De Delta, Hillie Stoppels, hillie@sbodedelta.nl (tel. 0596 682551).

KvLAppingedam2011-12-1.jpg

Terug naar het overzicht