Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Expertmeeting Taalinterventies binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid30-03-2020

Op vrijdag 10 januari 2020 vond de expertmeeting plaats over taalinterventies in taalarme gezinnen. Wat valt er al te vertellen over de impact van dit soort interventies? Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat is er nodig voor succesvolle verandering in gezinnen op de lange termijn?

Roel van Steensel en Martine van der Pluijm hebben hun wetenschappelijke inzichten gepresenteerd omtrent taalinterventies in taalarme gezinnen. Leonie Venhoeven heeft verteld over het belang van gedragsbeďnvloeding om met (taal)interventies duurzame positieve verandering te kunnen bewerkstelligen. De deelnemers zijn na de plenaire lezingen in themagroepen uiteengegaan om verder te praten over taalinterventies in gezinnen, gedragsverandering, meertaligheid en armoede.

Cyclus van laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Ouders hebben grote invloed hebben op de taalontwikkeling van hun kinderen, maar veel laaggeletterde ouders hebben niet de vaardigheden om die ontwikkeling op een goede manier te stimuleren. Hierdoor groeit een groep kinderen op in een thuisomgeving waarin hun taalvermogen onvoldoende tot ontwikkeling komt en beginnen ze hun schoolcarričre met een achterstand. Zo’n achterstand is moeilijk in te halen, waardoor uiteindelijk een forse groep tieners het onderwijs verlaat zonder voldoende taalvaardig te zijn. Wanneer zij later zelf kinderen krijgen, is de kans groot dat ook deze nieuwe generatie opgroeit in een taalarme omgeving.

De gezinsaanpak heeft als doel deze cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. Daarom richt de gezinsaanpak zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis.

Meer informatie
Lees ook onze andere publicaties, behorend bij Tel mee met Taal/gezinsaanpak.

Voor meer informatie over de bibliotheek en de gezinsaanpak kunt u terecht bij Hermien Lankhorst en Marie-Anne Raaijmakers.

Verslag Expertmeeting Taalinterventies binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid

Terug naar het overzicht