Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken21-11-2019

De gezinsaanpak is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid, omdat het de cyclus van laaggeletterdheid kan doorbreken. De gezinsaanpak zorgt ervoor dat ouders hun taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen. Voor een succesvolle gezinsaanpak is samenwerking tussen lokale partners van groot belang. De Bibliotheek heeft al een goede relatie met partijen die relevant zijn voor de gezinsaanpak (zoals consultatiebureaus, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente). Deze samenwerking, evenals die binnen het taalnetwerk, is cruciaal om uiteindelijk tot een sluitend ondersteuningsaanbod voor gezinnen te komen.

We hebben drie publicaties gemaakt die kunnen ondersteunen bij beleid en uitvoering van de gezinsaanpak:

Lees ook onze andere publicaties, behorend bij Tel mee met Taal/gezinsaanpak.

Voor meer informatie over de Bibliotheek en de gezinsaanpak kunt u terecht bij Hermien Lankhorst en Marie-Anne Raaijmakers.

Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak

Terug naar het overzicht