Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo 201926-09-2019

Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de Bibliotheek hierbij bieden? En hoe bed een beleidsmaker in het mbo leesbevordering in het taalbeleid in?

De sprekers op de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo’ vertellen graag hoe zij dat hebben gedaan: over de succesvoorwaarden, good practices en barrières. Daarbij komen de rol van de docent, het leesbevorderingsbeleid op school, de samenwerking met de Bibliotheek, en de beschikbaarheid van activiteiten en collectie aan bod.

De conferentie vindt plaats op vrijdag 1 november 2019 in de LocHal in Tilburg. Het aanmeldformulier en meer informatie over het programma staan online.

ROC’s Koning Willem I College Den Bosch, Deltion College, ROC Midden-Nederland en ROC Aventus hebben al meegedaan met een pilot met de Bibliotheek op school in het mbo. Hun ervaringen met het taalvaardiger maken van studenten via het lezen van boeken staan op kunstvanlezen.nl: praktijkbeschrijvingen van vier ROC’s.

MBO congres 2019

Terug naar het overzicht