Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Basisdocument BoekStart in de kinderopvang herzien11-12-2017

Het door Kunst van Lezen in 2010 ge´nitieerde BoekStart in de kinderopvang is uitgezet als impuls voor de samenwerking tussen de Bibliotheek en kinderopvang om het voorleesklimaat in de kinderopvang te stimuleren en te bevorderen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan, en zijn er nieuwe materialen en praktische documenten ontwikkeld. Daarom is het Basisdocument BoekStart in de kinderopvang nu grondig herzien.

In de afgelopen zeven jaar zijn er tal van documenten verschenen die behulpzaam zijn bij de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang. Naast brochures zoals Meer voorlezen, beter in taal waarin de effecten van voorlezen op de taalontwikkeling beschreven worden, zijn er verschillende praktische instrumenten ontwikkeld. Bijvoorbeeld het rekenmodel waarmee de financiering van het programma in kaart kan worden gebracht, maar ook een standaardaanvraag- en een begrotingsformulier (voor een soepele aanvraag), randvoorwaarden en een PowerPointpresentatie die kan worden ingezet bij een presentatie over BoekStart in de kinderopvang. Behalve via de 'ontraceerbare' link en de BoekStartbestellijst zijn deze documenten nu ook via links in het vernieuwde basisdocument te raadplegen.

Met het herziene basisdocument dient een basisbibliotheek in staat te zijn binnen negen maanden een BoekStartaanpak te hebben opgezet bij de kinderopvanginstellingen in haar werkgebied. Dit document vormt samen met de Handleiding BoekStart BoekenPret en de Handleiding BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed de basis voor het uitvoeren van BoekStart in de kinderopvang.

Basisdocument BoekStart in de kinderopvang

Terug naar het overzicht