Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Factsheets over exploitatiemodellen leesbevorderingsprogramma’s beschikbaar 11-12-2017

BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school in het primair en het voortgezet onderwijs en de VoorleesExpress zijn succesvolle landelijke leesbevorderingsprogramma’s die de Bibliotheek ondersteunt. Voor al deze programma’s zijn exploitatiemodellen ontwikkeld waarmee de kosten berekend kunnen worden. Om de exploitatiemodellen te verduidelijken hebben we vijf factsheets opgesteld.

BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school en de VoorleesExpress worden ingezet om (voor)leesplezier aan te wakkeren om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het zijn goede voorbeelden van programma’s waarmee de Bibliotheek buiten haar eigen muren treedt. Deze stappen naar buiten zijn een waardevolle uitbreiding van het Bibliotheekwerk die om een investering vragen. Daarom zijn er voor al deze programma’s exploitatiemodellen ontwikkeld. Zo kan vooraf nauwkeurig worden berekend hoeveel het inzetten van een of meerdere programma’s kost. Inhoudelijke vernieuwing en bekostiging komen in de modellen samen.

De exploitatiemodellen zijn in opdracht van Kunst van Lezen ontwikkeld door Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Om de exploitatiemodellen te verduidelijken hebben we vijf factsheets opgesteld:

1. Factsheet voor gemeenten
2. Factsheet BoekStart in de kinderopvang
3. Factsheet de VoorleesExpress
4. Factsheet de Bibliotheek op school – primair onderwijs
5. Factsheet de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs

Kunst van Lezen

Terug naar het overzicht