Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
€ 4 miljoen voor laagtaalvaardige ouders beschikbaar met de Bibliotheek als verplichte partner11-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 is er binnen Tel mee met Taal een nieuwe subsidie van € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die de betrokkenheid van laagtaalvaardige ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen stimuleren, onder meer door het vergroten van de taalvaardigheid van de ouders zelf. Deze 'Gelijke Kansen'-regeling is een uitgelezen kans voor de Bibliotheek: zij is verplicht partner in de aanvraag. We hebben een korte toelichting op de regeling geschreven.

Kunst van Lezen werkt aan de verbinding van preventie en curatie met de focus op het laagtaalvaardige gezin. We brengen daarom de ‘Gelijke Kansen’-regeling graag onder uw aandacht. In samenwerking met de Bibliotheek en basisvaardigheden.nl hebben we een toelichting op de regeling geschreven. Daarin beschrijven we wat de regeling inhoudt en aan welke voorwaarden de in te dienen projecten moeten voldoen. We vinden de voorwaarde dat de Bibliotheek een verplichte partner is bij de aanvraag heel logisch, aangezien de Bibliotheek in lokale geletterdheidsnetwerken al een grote rol speelt als het gaat om zowel preventief als curatief taalbeleid. Door te focussen op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen komen curatie en preventie samen en kunnen beide benaderingen elkaar versterken.

Tel mee met Taal

Terug naar het overzicht