Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Groeiende deelname onderzoek primair onderwijs24-02-2017

Dit jaar is voor de tweede keer een meting gedaan naar de samenwerking van bibliotheken met het primair onderwijs. Aan het onderzoek hebben 119 bibliotheken deelgenomen, een mooie respons van 78%. Hiervan hebben 94 bibliotheken voor een tweede keer deelgenomen. Hun cijfers zijn waar mogelijk vergeleken met de cijfers van vorig jaar.

De landelijke rapportage met meer toelichting en een vergelijking met de cijfers van 2015 is te zien via het Bibliotheekonderzoeksplatform: Samenwerking openbare bibliotheken met het primair onderwijs, 2015-2016 - Onderzoeksresultaten BOP-enquête.

Samenwerking openbare bibliotheken met het primair onderwijs, 2015-2016 - Onderzoeksresultaten BOP-enquête

Terug naar het overzicht