Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Resultaten Monitor Boekstart in de kinderopvang20-07-2016

Op 4 april ging de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2016 van start. De online vragenlijsten voor de bibliotheekmedewerker, de voorleescoördinator van de kinderopvang en voor de pedagogisch medewerkers stonden open t/m 31 mei. Inmiddels zijn vanaf 4 juli de standaardrapportages beschikbaar: de deelnemende Bibliotheken krijgen door middel van rapportages (digitaal en in pdf) inzicht in hun eigen resultaten, waarbij de landelijke resultaten als referentie worden getoond.

Monitor BoekStart in de kinderopvang sterk gegroeid
In 2015 was de deelname aan de monitor voor BoekStart nog beperkt tot 18 bibliotheken, 51 kinderopvanglocaties en 223 pedagogisch medewerkers, in 2016 deden 39 bibliotheken, 188 locaties en 701 medewerkers mee. Doordat de deelname in 2016 een groter volume heeft bereikt, kunnen nu op landelijk niveau bepaalde analyses worden gedaan, bijvoorbeeld naar verschillen tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en verbanden tussen het beleid van locaties en de activiteiten van pedagogisch medewerkers.

Bibliotheken actief met samenwerkingspartners
Bij bijna alle Bibliotheken in de monitor is een medewerker specifiek verantwoordelijk voor BoekStart (95%), bij een derde ook met expliciet daarvoor bestemde personeelsuren (36%). Bijna alle Bibliotheken werken samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, JGZ-organisaties en gemeentes, ongeveer de helft ook met CJG en integrale kindcentra. Een groot deel van de Bibliotheken bezoekt regelmatig alle organisaties die deelnemen aan BoekStart (41%).

Locaties BoekStart in de kinderopvang actief
De meeste locaties werken ook na de start van BoekStart regelmatig samen met de Bibliotheek (61%). Tachtig procent van de locaties heeft een voorleescoördinator, een vijfde heeft daarvoor ook extra personeelsuren. Twee derde van de locaties heeft een voorleesplan. Bij 50 procent van de peuterspeelzalen en 33 procent van de kinderdagverblijven zijn alle pedagogisch medewerkers getraind in interactief voorlezen. Bijna alle peuterspeelzalen in de monitor hebben op alle groepen een uitnodigende voorleeshoek (93%) en een collectie voorleesboeken die regelmatig wordt vervangen (95%), bij kinderdagverblijven is dat minder algemeen.

Voorlezen vaak vast programma-onderdeel
Voorlezen is voor de meeste pedagogisch medewerkers dagelijks een vast programma-onderdeel, zowel bij kinderdagverblijven (56%) als bij peuterspeelzalen (63%). In kinderdagverblijven leest 43 procent van de pedagogisch medewerkers dagelijks voor aan de hele groep, in peuterspeelzalen 34 procent.

Monitordag BoekStart in de kinderopvang
Op dinsdag 13 september wordt de Monitordag BoekStart in de kinderopvang georganiseerd, waarvoor alle deelnemers aan de Monitor 2016 en hun POI’s zijn uitgenodigd. Op die dag wordt onder meer gezamenlijk de monitor geëvalueerd en geeft Kees Broekhof (Sardes) een presentatie en interpretatie van de resultaten. Ook krijgen de deelnemers de gelegenheid om n.a.v. de standaardrapportage een maatwerkrapportage te maken.

Bekijk de Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2016

Monitor analyse 2016

Terug naar het overzicht