Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Resultaat onderzoek Voor- en vroegschoolse educatie23-06-2016

Eind 2015 deed de KB onder meer onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)', waarbij specifiek aandacht werd gegeven aan BoekStart. Het onderzoek brengt in kaart welke educatieve rol de Bibliotheek vervult voor de doelgroep 0-4 jaar. In totaal deed 81,3% van de Bibliotheken mee aan het onderzoek, een mooie score! Een toelichting op het onderzoek en de resultaten treft u in het onderzoeksrapport Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De goede dekking van het BoekStartprogramma wordt bevestigd: BoekStart voor baby’s wordt door vrijwel alle deelnemende Bibliotheken aangeboden, in bijna alle gemeenten binnen hun verzorgingsgebied (96%). Ook het bereik van BoekStart in de kinderopvang is hoog: driekwart van de deelnemende Bibliotheken biedt dit programma aan, waarmee zij diensten beschikbaar stellen in 61% van alle gemeenten in het verzorgingsgebied. Bibliotheken zorgen daarbij onder andere voor voorlichting, activiteiten, collectievorming en onderhoud van de babyhoek in de Bibliotheek.

Bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek vinden hun persoonlijke bibliotheekrapportage achter de inlog via de website van BOP. De totaalrapportage is voor iedereen toegankelijk en kan worden gedownload via dezelfde website.

Lees ook het artikel in Bibliotheekblad.

Download Onderzoeksrapport VVE Totaalrapportage

Terug naar het overzicht