Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
De Bibliotheek op Lionssymposium Lezen = Groeien!06-04-2016

Op 31 maart 2016 werd het symposium Lezen = Groeien! gehouden, georganiseerd door de Lions. Doel was het delen van kennis  en ervaringen van sprekers met inspirerende voorbeelden, tot stand gekomen door een samenwerking tussen Lions en professionals op het gebied van laagtaalvaardigheid. Aan vier forum- en negentien regionale tafels vonden gesprekken plaats. Reacties uit de zaal benadrukten de rol van de Bibliotheek, zowel in curatieve als preventieve zin. Ook kon men terecht in een stand, waar informatieve gesprekken werden gevoerd over Basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school bo en vo.

Professor dr. Maurice de Greef trad op als gastspreker. Als gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden aan de VU Brussel is hij landelijk en in Europa vooral bekend door het eerste succesvolle impactonderzoek van volwasseneneducatie. De Greef sprak over de impact van taaltrajecten, waarbij onder meer de leesvaardigheid wordt bevorderd; het is zinvol om zowel in economisch als in sociaal opzicht te investeren in taal. Na zijn lezing ondertekende Lions Nederland het Taalakkoord.

Aan vier forumtafels werden pitches gegeven van aansprekende voorbeelden over de Lions en hun partners (eerste ring) en een reactie van sprekers uit het publiek (tweede ring). De vier onderwerpen waren: werving van laaggeletterden, taalscholing op de werkvloer, taal en gezondheid, en fondsenwerving. Met name in verband met het eerste onderwerp kwam de Bibliotheek aan bod.

Ingrid Bon (Rijnbrink): ‘Bestrijding laaggeletterdheid is dweilen met de kraan open. Het is zaak eerst de kraan dicht te draaien, dus te focussen op kinderen zodat die niet meer uitvallen. De Bibliotheek biedt uitstekende, effectief bewezen programma’s zoals BoekStart, de Bibliotheek op school Bo en VO waarbij Lions kan aansluiten. Daar waar bijvoorbeeld taalgroepen zijn bij een bedrijf: zoek de koppeling met de Bibliotheek!’

Aan negentien regiotafels, konden deelnemers uit dezelfde regio met elkaar kennis maken, hun projecten voorstellen en afspraken maken over onderlinge samenwerking. Onder de deelnemers waren behalve Lions, taalambassadeurs, coördinatoren van taalpunten bibliotheekdirecteuren en educatiespecialisten aanwezig.

Op de informatiemarkt, die rondom de tafels was opgesteld, werd de stand van de Bibliotheek met informatie over Basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school, druk bezocht. Duidelijk werd dat er behoefte bestaat aan goede voorbeelden van laagtaalvaardige aanpak. Die zijn er zeker, maar omdat de situatie vaak overal anders is, veelal lokaal bepaald.

De Bibliotheek op Lionssymposium Lezen = Groeien!

Terug naar het overzicht