Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Nieuw record aantal deelnemers aan de Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs23-03-2016

In de periode oktober 2015 tot en met januari 2016 heeft DESAN de vijfde meting van de Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs uitgevoerd in opdracht van Kunst van Lezen.

De ingezette groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet: 1.270 leesconsulenten, 12.880 leerkrachten en 127.520 leerlingen vulden de online vragenlijsten in! Het aantal deelnemende scholen (scholen waarvoor minimaal één vragenlijst ongeacht type, dus leesconsulent, leerkracht of leerling is afgerond) bedroeg 1.400.

De monitor levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren. Naast de stand van zaken kunnen bibliotheken en scholen nu kijken naar de trends en de ontwikkelingen die de samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen. Het is voor iedere deelnemende bibliotheek weer mogelijk om via een door DESAN ontwikkelde portal de rapportages op maat op te stellen en zo de resultaten terug te koppelen.

Lees een eerder nieuwsbericht voor meer informatie over het onderzoek.

Terug naar het overzicht