Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Nieuwe meting Monitor de Bibliotheek op school - vmbo07-10-2015

Vanaf eind november is de monitor opnieuw beschikbaar voor bibliotheken en vmbo-scholen die al met elkaar samenwerken op het gebied van lezen, leesbevordering en informatievaardigheden. De monitor meet o.a. het lees- en leengedrag van leerlingen en de mate van leesbevorderende activiteiten door de docenten in het vmbo. Daarom is een belangrijke voorwaarde voor deelname dat er al sprake is van een samenwerking, waarin l activiteiten rond lezen en mediawijsheid plaatsvinden. Alleen dan is de monitor een toegevoegde waarde voor bibliotheek en school.

In de toolkit van de Bibliotheek op school ľ vo vindt u:
- de resultaten van de meting 2014/2015
- handleiding Werken met de monitor
- PowerPoint Meedoen met de monitor vmbo
- de planning 2015/2016

De Monitor de Bibliotheek op school - vmbo sluit op 14 februari 2016. U ontvangt de resultaten van de monitor in maart 2016 . Die resultaten zijn de basis voor het gesprek tussen bibliotheek en school over mogelijke veranderingen in beleid en activiteiten om zo de resultaten te verbeteren. Wilt u meedoen? Aanmelden kan via deze link.

Heeft uw bibliotheek meegedaan met de vorige meting, dan ontvangt uw monitorco÷rdinater automatisch een uitnodiging. Voor vragen kunt u terecht bij Nicolien de Pater, landelijk contactpersoon van de Monitor de Bibliotheek op school.

Terug naar het overzicht