Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Handleiding en stappenplan Monitor de Bibliotheek op school vo30-09-2015

De Monitor de Bibliotheek op school meet ook in het voortgezet onderwijs de effecten van de samenwerking tussen bibliotheek en school op het leen- en leesgedrag van leerlingen en het leesbevorderend gedrag van docenten. Ter ondersteuning van bibliotheken en scholen is een handleiding en stappenplan gemaakt. De handleiding beschrijft de werkwijze die enigszins afwijkt van het basisonderwijs. Zo wordt bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs gewerkt met een representatieve steekproef. Het stappenplan laat zien welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Hierbij komen ook de voorbereidende activiteiten terug. Die voorbereiding kan nu al starten. De Monitor de Bibliotheek op school - vo wordt namelijk half november (beperkt) opengesteld en sluit 14 februari 2016. Met de resultaten van de monitor kunnen bibliotheek en school hun samenwerking op het gebied van lezen en mediawijsheid ieder jaar verbeteren.

Handleiding voor werken met de Monitor de Bibliotheek op school - vo

Terug naar het overzicht