Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Verslag Inspiratiedag BoekStart23-09-2015

‘Jong beginnen en niet meer loslaten’
Sprankelende Inspiratiedag BoekStart

Op 17 september werd voor de tweede maal een inspiratiedag georganiseerd in Amsterdam RAI, waaraan zo’n 150 enthousiaste bibliothecarissen deelnamen. Diverse sprekers, ook uit onverwachte hoek, gaven vanuit hun specifieke expertise antwoord op de vraag: alle ouders laten profiteren van BoekStart, hoe doe je dat?. Behalve een informatiemarkt waren er inspiratietafels om dieper in te gaan op diverse onderwerpen met ervaren collega’s. Mies van Hout, maakster van het prentenboekje van de komende Kinderboekenweek, werd geïnterviewd door dagvoorzitter Bas Maliepaard.

Na een enthousiaste begroeting van (lang niet geziene) collega’s tijdens de inlooplunch werden de deelnemers welkom geheten door in jeugdliteratuur gespecialiseerde freelance journalist en kersverse adoptievader Bas Maliepaard: ‘Max is geen dag niet voorgelezen’.

Max met Mulisch - Foto Bas Maliepaard
Max met Mulisch, foto: Bas Maliepaard

Gerlien van Dalen (directeur Stichting Lezen) opende het programma met een stand van zaken: ‘BoekStart heeft door de expertise en inzet van de Bibliotheken bewustwording bewerkstelligd van het belang van vroeg beginnen met voorlezen. Vanaf 2016 gaat Kunst van Lezen deel uitmaken van Tel mee met Taal. Door betrokkenheid van verschillende ministeries – OCW, SZW en VWS – is er een breder draagvlak. In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Worden er nu 55.000 BoekStartkoffers per jaar uitgereikt aan nieuwe babybibliotheekleden, in 2018 moeten dat er 94.000 zijn: een bereik van 32% naar 55%. Aan BoekStart in de kinderopvang doet nu 9% van de kinderopvang mee; in 2018 zal dit 38% zijn, zo is het streven. Er is al veel bereikt dankzij iedereen in het veld; BoekStartouders kennen de Bibliotheek beter. Er is echter nog veel werk aan de winkel, met name voor wat betreft het bereiken van taalzwakke gezinnen. Dit vergt andere inspanningen met andere organisaties. Met name een goede samenwerking met het consultatiebureau is van belang. Jeugdartsen en -verpleegkundigen moeten ondersteund worden vanuit de Bibliotheek. Uit de Monitor BoekStart in de kinderopvang blijkt onder meer een onvoldoende inzet van pedagogisch medewerkers voor wat betreft ouderbetrokkenheid. Ook hier ligt een grote rol voor de Bibliotheek. Met uw hulp gaan we de cijfers halen!’

Orthopedagoog Minke den Heijer (Babykennis) vertelde over de ouder-kind interactie en sensitief ouderschap: hoe kun je als bibliothecaris ouders adviseren over de interactie met hun kind? Vooral ouders van temperamentvolle kinderen tonen meer interesse in BoekStart dan andere ouders en zijn op zoek naar tips op maat om de dagelijkse omgang met hun kind te verbeteren. Algemene tips werken niet voor iedereen: ‘Een luisterend oor is belangrijk. Wees niet bang om door te vragen waarom het voorlezen moeilijk gaat of niet lukt. Benadruk de band met het kind en geef ondersteunende complimentjes als: zie je dat hij telkens even kijkt of je er nog bent, volgens mij vindt hij het fijn om bij mama te zitten’.

Carienke Kegel en Heleen van den Berg (Universiteit Leiden) lichtten het project in Leiden toe waarbij ouders inzicht krijgen in hun eigen taalgedrag. Kinderen in taalarme gezinnen krijgen in hun eerste drie levensjaren 30 miljoen minder woorden te horen dan kinderen die opgroeien in een taalrijk milieu (‘the 30 million word gap’). Ouders zich hiervan bewust maken, motiveert hen om mee te doen met interventies zoals BoekStart, waardoor ze de talige interactie met hun baby kunnen vergroten: ‘Ga als bibliotheekmedewerker in gesprek met de ouder. Een enthousiaste ontvangst, model staan in interactie met het kind, de Bibliotheek een veilige plek laten zijn voor de ouder, kennis laten maken met de Bibliotheek en de ouderbijeenkomsten laten aansluiten bij wat ouders willen’.

Mies van Hout maakte het prentenboek van de Kinderboekenweek 2015, Speeltuin. Bas Maliepaard ging met haar in gesprek over haar werk. Het prentenboek vormt een goed uitgangspunt om mee aan de slag te gaan in de Bibliotheek: ‘Het boek is een zoektocht van twee kinderen en een kat langs allerlei landschappen waar ze opdrachten krijgen. Laat kinderen een tekening maken van hun eigen droomplek en vraag met wie zij daar het liefst zouden willen spelen’.

BoekStart inspdag september 2015 007 Foto Janiek Dam.jpg BoekStart inspdag september 2015 0082 Foto Janiek Dam.jpg

Lisa van der Winden (Stichting Taalvorming) gaf een mini-variant van haar workshop waarin intermediairs leren omgaan met ouders die niet uit een voorleescultuur komen: hoe kan je hen het beste adviseren over voorlezen? Haar aansprekende filmpjes en praktische tips om zelf activiteiten te organiseren voor deze doelgroep gaven bruikbare handvatten.

Ingrid van der Schooten en Ard Siekerman (respectievelijk beursmanager en brand director VT wonen&design beurs) kwamen met inspiratie uit onverwachte hoek. Zij deden uit de doeken hoe zij het merk VT Wonen door ontwikkelen door onder meer de VT Wonen en Designbeurs; hoe zij er voor zorgen dat zij een bestaand concept levend houden en nieuwe doelgroepen aanspreken. En welke parallellen er zijn te trekken tussen hun proces en de uitdagingen waar de Bibliotheek voor staat om het programma BoekStart voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden: ‘Bij vertrek niet de bezoekers zomaar laten gaan, maar informeren of zij gevonden hebben wat zij zochten. Geef de consument het maatwerk dat hij verwacht, want dat vind je niet op internet. Probeer met open blik het publiek/de lezer te leren kennen’.

Vervolgens werd de jury geïnstalleerd voor de verkiezing van Het BoekStart Babyboekje. Om uitgevers te stimuleren voldoende mooie babyboekjes op de markt te brengen en ouders en medewerkers in de kinderopvang te helpen bij het kiezen van goede boekjes, wordt deze verkiezing voor de tweede keer georganiseerd. De professionele jury stelt uit het totale aanbod aan babyboekjes van de afgelopen twee jaar een shortlist samen van de vijf beste boekjes. Nadat de longlist bekend was gemaakt – een kinderwagen vol! – sloot Tisha Neve (juryvoorzitter en opvoedcoach) de Inspiratiebijeenkomst af met een persoonlijke column over…  voorlezen.

BoekStart inspdag september 2015 0149 Foto Janiek Dam.jpg

Inspiratietafels en een informatiemarkt boden de gelegenheid dieper in te gaan op specifieke onderwerpen met ervaren collega’s.

BoekStart inspdag september 2015 0016 Foto Janiek Dam.jpg BoekStart inspdag september 2015 0017 Foto Janiek Dam.jpg

Lees hier het verslag van een enthousiaste deelnemer en een verslag op de blog van Bureau Op Stelten.

Foto’s: Janiek Dam

Terug naar het overzicht