Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Monitor BoekStart in de kinderopvang: Stappenplan 16-09-2015

Aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang 2015 deden negentien Bibliotheken mee met in totaal 121 kinderopvanglocaties. Er waren drie vragenlijsten: een voor BoekStartco÷rdinatoren/educatiemedewerkers, een voor voorleesco÷rdinatoren en een voor pedagogisch medewerkers. Over de vragenlijst voor ouders wordt nog nagedacht. Naast een standaardrapportage kan er nu met behulp van het nieuwe Stappenplan een maatwerkrapportage worden samengesteld.

Belangrijkste resultaten
Als belangrijkste algemene resultaten viel op dat 88% van de kinderopvanglocaties een voorleesco÷rdinator heeft, maar dat daarvan slechts 42% extra personeelsuren krijgt voor de uitvoering van BoekStart. Wel werkt 60% nog steeds op regelmatige basis samen met de Bibliotheek in het kader van BoekStart. Twee derde (67%) van de deelnemende locaties heeft een voorleesplan, en 60% voert dit plan ook daadwerkelijk uit in de praktijk. Twee derde (66%) van de pedagogisch medewerkers leest minimaal een paar keer per week voor aan de hele groep. Bij bijna drie kwart (74%) is voorlezen minimaal een paar keer per week een vast programma-onderdeel op de groep. Ouders worden door de pedagogisch medewerkers niet regelmatig gewezen op het belang van voorlezen: 16% van de pedagogisch medewerkers doet dit nooit en 60% soms; 23% doet dit vaak.

Download Stappenplan Monitor BoekStart in de kov

Terug naar het overzicht