Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw16-09-2015

De brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw, kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren is online gepubliceerd.

Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven.

Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw. De bibliotheek is nog steeds de plaats bij uitstek waar jongeren – alle jongeren, ongeacht hun leeftijd of opleiding – iets van hun gading vinden en enthousiast begeleid worden. Maar de wereld waarin de bibliotheek die belangrijke rol kan vervullen verandert wel razendsnel. De bibliotheek moet anticiperen op jongeren die later zelfstandig worden en een ander (vooral digitaal) mediagedrag vertonen. De bibliotheek kan nog steeds een inspirerende fysieke en digitale omgeving bieden als de informatiefunctie verbreed en versterkt wordt. Deze brochure is bedoeld om de doelgroep beter te leren kennen en daarnaast te inspireren om actief en innovatief met kinderen en jongeren aan de slag te gaan in samenwerking met onder andere het onderwijs.

Download de brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

Terug naar het overzicht